Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 18:27

Διαγωνισμός για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλιών σε τρεις δήμους

Διαγωνισμός για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλιών σε τρεις δήμους

Δημόσιο πλειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, στις θέσεις των Δήμων Τριφυλίας, Πύλου Νέστορος και Μεσσήνης πραγματοποιεί η Κτηματική Υπηρεσία Μεσσηνίας στις 28 Ιουνίου.

Ο διαγωνισμός αφορά τις ακόλουθες θέσεις:

α) Στον Δήμο Τριφυλίας:
Στη θέση “Σεργιάνι” Κυπαρισσίας (περιοχή Natura), συνολικού εμβαδού 15 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση καντίνας και με τιμή εκκίνησης 180 ευρώ το έτος, δηλαδή
συνολική τιμή εκκίνησης 360 ευρώ για 2 έτη.
Στη θέση “Σεργιάνι Κυπαρισσίας (περιοχή Natura), συνολικού εμβαδού 500 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών και με τιμή εκκίνησης
3.000 ευρώ το έτος, δηλαδή συνολική τιμή εκκίνησης 6.000 ευρώ για 2 έτh.

β) Στον Δήμο Πύλου - Νέστορος:
Στη Γιάλοβα (περιοχή Natura), συνολικού εμβαδού 150 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών και με τιμή εκκίνησης 1.500 ευρώ το έτος, δηλαδή συνολική τιμή εκκίνησης 3.000 ευρώ για 2 έτη
Στη θέση Λάμπες Φοινίκης (περιοχή Natura), συνολικού εμβαδού 250 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση ομπρελών - ξαπλωστρών και με τιμή εκκίνησης 1.750 ευρώ το έτος, δηλαδή συνολική τιμή εκκίνησης 3.500 ευρώ για 2 έτη

γ) Στον Δήμο Μεσσήνης:
Στη θέση Μπούκα, στον Αγιο Νικόλαο, συνολικού εμβαδού 15 τ.μ. με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση καντίνας και με τιμή εκκίνησης 168,75    ευρώ το έτος, δηλαδή συνολική τιμή εκκίνησης 337,50 ευρώ για 2 έτη.