Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 20:15

Μονάδα αφαλάτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Μονάδα αφαλάτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Την περυσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αίτησης προς το Δασαρχείο Καλαμάτας, για την έκδοση έγκρισης επέμβασης προκειμένου να υλοποιηθεί η εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού παραγωγής 1.000 κυβικών την ημέρα πόσιμου νερού για την υδροδότηση μέρους της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης.

Ο δήμαρχος Γιώργος Χιουρέας ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι η επικαιροποίηση απαιτείται λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής. Και το Δ.Σ. τον εξουσιοδότησε να υποβάλλει την αναγκαία
αίτηση προς το Δασαρχείο Καλαμάτας.