Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024 22:15

Επισκευή σχολικών κτηρίων στα Φιλιατρά

Επισκευή σχολικών κτηρίων στα Φιλιατρά

Την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Φιλιατρών» αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, η οποία είναι πολυετής, ανέρχεται σε 119.790,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 2/7, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση τους θα γίνει την Πέμπτη 4/7 και ώρα 10:00.
Θα λάβουν χώρα κυρίως οικοδομικές εργασίες στα σχολικά κτήρια των Φιλιατρών, με σκοπό την ασφάλεια, την υγιεινή και τη λειτουργικότητα των χώρων. Πρόκειται για εργασίες αποξήλωσης των φθαρμένων υλικών και αντικατάστασής τους (κουφωμάτων, υαλοστασίων, πλακιδίων, ειδών υγιεινής, μαρμάρων, πλακοστρώσεων, κεραμιδιών, επιχρισμάτων, μονώσεων), για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών και κατασκευή μικρών στεγάστρων πάνω από τα κουφώματα για την προστασία από την εισροή της βροχής στις αίθουσες.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 ημερολογιακούς μήνες.

Κ.Μπ.