Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 11:47

Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Αποφασίζουν για το πρόγραμμα δακοκτονίας

Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Αποφασίζουν για το πρόγραμμα δακοκτονίας

 

Για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας πρόκειται να συζητήσει και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας την Τετάρτη 26 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου στον Μελιγαλά “Μαρία Κάλλας”.

Στην ίδια συνεδρίαση θα ασχοληθεί με την κατανομή χρηματοδότησης για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων, την ονομασία της πλατείας της Κοινότητας Αγίου Σώστη και τη αναμόρφωση προϋπολογισμού, την τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλασίου Δράσης και του τεχνικού προγράμματος του 2024.

 

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Οιχαλίας θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 2 Ιουλίου στις 8 το βράδυ δια ζώσης στο Πνευματικό Κέντρο “Μαρία Κάλλας”, στον Μελιγαλά, αλλά ταυτόχρονα και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής e-presence.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα εγγραφούν θέματα, τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής και ειδικότερα: Α) Έως 10 θέματα που θα τεθούν από τους δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων τα 3 από συμβούλους της πλειοψηφίας. Β) Έως 2 θέματα που θα τεθούν από τους προέδρους των κοινοτήτων. Κάθε δημοτικός σύμβουλος και κάθε πρόεδρος κοινότητας μπορεί να θέσει έως ένα θέμα. Εφόσον υποβληθούν συνολικά πάνω από 10 θέματα από τους δημοτικούς συμβούλους και πάνω από 2 θέματα από τους προέδρους των  κοινοτήτων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων ορίζεται η Τετάρτη 26η Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι.

Τα θέματα θα υποβληθούν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση xiarchou@1423.syzefxis.gov.gr, είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου Οιχαλίας (υπ’ όψιν προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης καλούνται να το δηλώσουν στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση, το αργότερο έως την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης.