Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 20:10

16 παρατάσεις για ένα έργο 4 μηνών στο Πεταλίδι!

16 παρατάσεις για ένα έργο 4 μηνών στο Πεταλίδι!

Ενα έργο του Δήμου Μεσσήνης που θα έπρεπε να υλοποιηθεί σε 4 μήνες, θα χρειαστεί άλλους 50 σχεδόν μήνες(!!!), για να ολοκληρωθεί. Πρόκειται, μάλιστα για έργο που αφορά την επίλυση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου 2018(!!!) στη ΔΕ Πεταλιδίου.

Συγκεκριμένα, μια ακόμα παράταση, την 16η(!!!) μέχρι τις 30 Αυγούστου, για το έργο αποκατάστασης ζημιών στις οδικές υποδομές με τα συνοδά τους υδραυλικά έργα τη Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης στην τελευταία της συνεδρίαση.

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν μόλις 4 μήνες και θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 5 Ιουνίου 2020(!!!).

Σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, “έως σήμερα εκτελεστεί περίπου το 90% του φυσικού αντικειμένου του έργου. Η εξέλιξη του έργου καθυστέρησε εξαιτίας: α) Δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχές - καταιγίδες) οι οποίες δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση εργασιών για κάποια διαστήματα. β) Της ανάγκης εκτέλεσης των εργασιών σήμανσης και ασφάλειας (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας)”.

Στην ίδια εισήγηση αναφέρεται πως “η μελέτη αφορά σε εργασίες επισκευής δρόμων και γενικά επίλυσης προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου 2018 στη ΔΕ Πεταλιδίου. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται, είναι αποκατάσταση οδών και πρανών, αποκατάσταση κι επισκευή έργων απορροής ομβρίων υδάτων κλπ.”.

Γ.Σ.