Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 17:14

Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Συζήτηση για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων

Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Συζήτηση για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων

 

Το θέμα της τροποποίησης της κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη διεύρυνση του παραχωρούμενου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων σε πεζοδρομημένα τμήματα οδών και σε πεζοδρόμια της Καλαμάτας, συζητείται την ερχόμενη Δευτέρα 1η Ιουλίου, στη Δημοτική Επιτροπή και το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας.

Θέμα σημαντικό για την πόλη και τους πολίτες, καθώς αφορά παραχώρηση δημόσιου χώρου, που παρά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την πρόσφατη επικαιροποίηση της σήμανσης με κίτρινη γραμμή, δεν τηρείται σε αρκετές περιπτώσεις.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει στις 12.30 το μεσημέρι και η Δημοτική Επιτροπή μισή ώρα αργότερα.

Αλλα ενδιαφέροντα θέματα στις συνεδριάσεις αυτές είναι:

Στο Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η ίδρυση και λειτουργία νέου βρεφικού τμήματος στον Β’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό.

Και στη Δημοτική Επιτροπή: Ο καθορισμός του αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, των ωρών ημερήσιας απασχόλησης και κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων και για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2023

- 2024. Η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της “Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α. ΟΤΑ”, για τις μελέτες ωρίμανσης και υλοποίηση του έργου “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας”. στο πλαίσιο σχεετικής πρόσκλησης του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, ως προς το χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια ισχύος αυτής. Η έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την συντήρηση χλοοταπήτων γηπέδων και λοιπών χώρων πρασίνου αθλητικών χώρων (2024).