Σάββατο, 06 Ιουλίου 2024 11:32

ΔΕΥΑ Μεσσήνης: Μέτρα για περιορισμό κατανάλωσης νερού

ΔΕΥΑ Μεσσήνης: Μέτρα για περιορισμό κατανάλωσης νερού

 

Μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού έχει πάρει και ανακοινώνει η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, ώστε να περιοριστεί η άσκοπη χρήση και να εξασφαλιστεί η αναγκαία επάρκεια για τις υδρευτικές ανάγκες των πολιτών κι επισκεπτών του δήμου.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, διανύεται ένα από τα θερμότερα και πιο άνυδρα καλοκαίρια.

Την απόφαση αυτή για τα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, στην τελευταία του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώνει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Σάκης Βλαχοδημητρόπουλος:

Α) Στη Δ.Ε. Μεσσήνης για το γ’ τρίμηνο του 2024 και στις Δ.Ε. Πεταλιδίου και Αίπειας για το β’ εξάμηνο του 2024 ορίζει ανώτατο όριο κατανάλωσης σε κτήματα - οικόπεδα και καταστήματα μη υγειονομικού χαρακτήρα τα 0,5 κυβικά το 24ωρο.

Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ορίου επιβάλλονται τα κάτωθι πρόστιμα: Υπέρβαση έως 100% του ορίου: 100 ευρώ αυτοτελές πρόστιμο. Υπέρβαση από 100% έως 200% του ορίου: 200 ευρώ αυτοτελές πρόστιμο. Υπέρβαση από 200% του ορίου και πάνω: 300 ευρώ αυτοτελές πρόστιμο.

Σε περίπτωση υποτροπής και εκ νέου παράβασης το πρόστιμο θα διπλασιάζεται και θα γίνεται διακοπή της υδροδότησης.

Β) Σε όλο τον Δήμο Μεσσήνης και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου:

Απαγορεύεται το πότισμα γκαζόν με μπεκ και η πλήρωση κολυμβητικών δεξαμενών από το δίκτυο ύδρευσης. Επιτρέπεται το πότισμα γκαζόν μόνο με σύστημα στάγδην, ενώ το πότισμα των καλλωπιστικών φυτών επιτρέπεται μόνο με ποτιστήρι. Απαγορεύεται το πλύσιμο αυτοκινήτων, αυλών, εξωστών, κοινοχρήστων χώρων με λάστιχο. Επιτρέπεται μόνο με πιεστικό ή ποτιστήρι (κουβά).

Σε περίπτωση που εντοπιστούν δημότες οι οποίοι παραβιάζουν τα παραπάνω, θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ (αυτοτελές πρόστιμο), ενώ σε περιπτώσεις επανάληψης θα αφαιρείται ο υδρομετρητής τους.