Σάββατο, 06 Ιουλίου 2024 13:07

Συνεργασία δήμων για κλιματική ουδετερότητα

Συνεργασία δήμων για κλιματική ουδετερότητα

 

Με την επιβεβαίωση της σημασίας που έχει η κοινή διεκδίκηση εργαλείων και πόρων, εκ μέρους των εκπροσώπων και των 6 ελληνικών δήμων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, Κοζάνη) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της κλιματικής ουδετερότητας που έχουν τεθεί μέχρι το 2030, ολοκληρώθηκε χθες στα Γιάννενα η συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του δημάρχου της πόλης Θωμά Μπέγκα.

Στη διάρκειά της οι δήμοι - πιλότοι συζήτησαν την πρόοδο και τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής και κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα για την επόμενα κοινά βήματα που πρέπει να γίνουν.

Βασικό συμπέρασμα ήταν ότι η δικτύωση μέσω του Climanet, του δικτύου συνεργασίας των δήμων της Ελλάδας για την κλιματική ουδετερότητα, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις κοινές διεκδικήσεις χρηματοδοτικών εργαλείων, τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε η βελτίωση - συμπλήρωση του καταστατικού του και η νομική του κατοχύρωση προκειμένου να το Δίκτυο να αποκτήσει και νομική οντότητα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να ζητηθεί άμεσα από το αρμόδιο υπουργείο η διασφάλιση κοινού ενεργειακού χώρου στο δίκτυο ηλεκτρισμού για την προώθηση των απαραίτητων επενδύσεων ΑΠΕ, η διαμόρφωση ενός στοχευμένου για τους 6 δήμους προγράμματος “Εξοικονομώ”, καθώς και η συνδιαμόρφωση μιας κοινής μεθοδολογίας καταγραφής αλλά και μέτρησης της μείωσης των ρύπων σε συνδυασμό με τη λειτουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας παρακολούθησης των κλιματικών συμφώνων κάθε δήμου, προκειμένου να υπάρχουν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων.

Αυτό που έγινε σαφές από όλους τους συμμετέχοντες είναι πως η δέσμευση που έχουν αναλάβει για να επιτύχουν τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030, 20 χρόνια νωρίτερα δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό στόχο, θα πρέπει να υποστηριχτεί καταλλήλως, τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να έχει αποτελέσματα τα οποία θα αποτελέσουν στη συνέχεια τον οδηγό και για τους υπόλοιπους δήμους όλων των χωρών - μελών της Ε.Ε.

Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησαν ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου και ο ειδικός συνεργάτης του δημάρχου για θέματα κλιματικής ουδετερότητας Νίκος Μπασακίδης.