Πέμπτη, 03 Φεβρουαρίου 2011 21:52

Η "Παρέμβαση Πολιτών Σπάρτης" προτείνει "Ωρα του Πολίτη" στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γράφτηκε από την

Την καθιέρωση της "Ωρας του Πολίτη" στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνει η "Παρέμβαση Πολιτών Σπάρτης". Με την ευκαιρία της έναρξης των διεργασιών για την κατάρτιση και ψήφιση του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. Σπάρτης , η "Παρέμβαση",  προκειμένου να κατοχυρωθεί και θεσμικά το κεκτημένο δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, προτείνει να συμπεριληφθεί στο νέο κανονισμό το εξής άρθρο: «α)Καθιερώνεται η "Ωρα του Πολίτη" κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις παρέχεται εύλογος χρόνος στους παριστάμενους πολίτες ή σε εκπροσώπους φορέων που επιθυμούν να θέσουν ερωτήματα ή να τοποθετηθούν για διάφορα ζητήματα του Δήμου Σπάρτης. β) Κατά τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ. και μετά το πέρας των τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων δίδεται ο λόγος και σε παριστάμενους πολίτες ή εκπροσώπους φορέων που επιθυμούν να καταθέσουν παρατηρήσεις, προτάσεις, κρίσεις και γνώμες  ή να υποβάλλουν ερωτήσεις για το συζητούμενο θέμα».
Η "Παρέμβαση Πολιτών Σπάρτης" εκφράζει την πίστη ότι «το στοιχειώδες αυτό δημοκρατικό αίτημα θα βρει ανταπόκριση και το προτεινόμενο άρθρο θα γίνει μέρος του νέου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, με δεδομένο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι (ή τουλάχιστον πρέπει να είναι)  βάθρο της δημοκρατίας και ως εκ τούτου οφείλει να πορεύεται με οδηγό την ουσιαστική κι ενεργό συμμετοχή των πολιτών».


NEWSLETTER