Κυριακή, 06 Φεβρουαρίου 2011 23:09

Γ. Βουνελάκης, αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς: «Να ενεργοποιήσουμε το υγιές κομμάτι της κοινωνίας»

Γράφτηκε από την
Γ. Βουνελάκης, αντιδήμαρχος Μονεμβασιάς: «Να ενεργοποιήσουμε το υγιές κομμάτι της κοινωνίας»

Ενα δήμο... αχανή, αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικό, αποτελεί ο Δήμος Μονεμβασιάς που με έδρα τους Μολάους, συνενώνει στην ουσία σε έναν ενιαίο ΟΤΑ το μεγαλύτερο μέρος από την πρώην επαρχία Επιδαύρου Λιμηράς.
«Να ενεργοποιήσουμε το υγιές κομμάτι της κοινωνίας μας» λέει στην «Ε» ο αντιδήμαρχος Γιώργος Βουνελάκης, αρμόδιος -μεταξύ άλλων- για την Τεχνική Υπηρεσία, την Πολεοδομία και τον Πολιτισμό, με εποπτεία στον τ. Δήμο Μονεμβασιάς.
Η ιδιότητά του ως πολιτικός μηχανικός του δίνει τη δυνατότητα να είναι γνώστης των απαιτήσεων στον τεχνικό και τον πολεοδομικό τομέα, απαιτήσεις αυξημένες με δεδομένες τόσο τη μεγάλη έκταση του δήμου, όσο και το χαρακτήρα της περιοχής -που συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά με τα μνημεία της φύσης.
«Η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσα από ήπιες και οργανωμένες επεμβάσεις, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον» αποτελεί τον πρώτιστο στόχο, σημειώνει ο Γ. Βουνελάκης μιλώντας στην «Ε».
Από την άλλη, επισημαίνει ότι η καθημερινότητα και η εξυπηρέτηση των αναγκών της είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η υπό το δήμαρχο Ηρακλή Τριχείλη δημοτική αρχή.
Ο τομέας ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και έργα μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου, περιλαμβάνονται στον κεντρικό σχεδιασμό, ο οποίος υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί, παρατηρεί ο Γ. Βουνελάκης.
Οπως σημειώνει δε, «με σωστό προγραμματισμό και καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων, ο εξοπλισμός του δήμου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του».

- Ο Δήμος Μονεμβασιάς είναι ένας ιδιαίτερα μεγάλος σε έκταση δήμος, με πολλές ιδιαιτερότητες στη μορφολογία του. Πώς σκέπτεστε να οργανώσετε την Τεχνική Υπηρεσία του ώστε να είναι αποτελεσματική στις παρεμβάσεις της;
"Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ευκαιρία που μου δίνετε μέσα από τις στήλες της εφημερίδας σας να επικοινωνήσω με τους αναγνώστες σας.
Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου έχει ήδη στελεχωθεί με μηχανικούς που υπηρετούσαν στις επιμέρους δημοτικές ενότητες που συνενώθηκαν και οι οποίοι διαθέτουν ικανή και αναγκαία εμπειρία.
Για την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας κινηθήκαμε σε δυο βασικούς άξονες. Αρχικά καταγράψαμε όλα τα τεχνικά θέματα που αφορούσαν τις επιμέρους δημοτικές ενότητες. Στη συνέχεια, αξιοποιήσαμε το δυναμικό με βάση την ειδικότητα και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει από τη μέχρι τώρα πορεία τους, ενώ μέσα από συνεχείς συσκέψεις και ουσιαστική συνεργασία, επιδιώκουμε κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
Πολύ σύντομα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασιάς θα έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο λειτουργίας και αποτελεσματικότητας, όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και στη μελέτη μικρών και μεγάλων έργων".


- Μια αρμοδιότητα των καλλικρατικών δήμων είναι η οργάνωση πολεοδομικών γραφείων. Με δεδομένο ότι ο νέος δήμος χαρακτηρίζεται τόσο από παραδοσιακούς οικισμούς με προστατευόμενη δόμηση, όσο κι από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, πιστεύετε ότι αρκεί το υπάρχον προσωπικό για την ουσιαστική στελέχωση του δημοτικού πολεοδομικού γραφείου;
"Το προσωπικό (διοικητικό και τεχνικό) της υπηρεσίας Πολεοδομίας που παραλάβαμε δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες του νέου Δήμου Μονεμβασιάς.
Ηδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου δήμου, σε συνεργασία με το δήμαρχο κ. Ηρακλή Τριχείλη, ασχοληθήκαμε με την στελέχωση της υπηρεσίας. Προβήκαμε στην ενίσχυσή της με έναν τεχνικό και έναν διοικητικό υπάλληλο, με προοπτική για άμεση ενίσχυσή της με επιπλέον προσωπικό.
Διαφαίνεται έτσι η συγκρότηση και οργάνωσή της σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξυπηρετεί με σεβασμό, τόσο τον πολίτη όσο και τον ιδιώτη μηχανικό".


- Η υποδομή του δήμου σε εξοπλισμό, επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες που διαμορφώνονται;
"Ο εξοπλισμός ενός δήμου είναι το ένα σκέλος του θέματος. Το άλλο σκέλος είναι η καταγραφή αυτού, η οργάνωση και ο σωστός προγραμματισμός κάθε τομέα.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε από την πρώτη στιγμή με εντολή του δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. Φάνηκε έτσι ότι με σωστό προγραμματισμό και καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων, ο εξοπλισμός του δήμου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του".

- Η ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής -για να αναφέρω ενδεικτικά τη Μονεμβασιά, το απολιθωμένο δάσος και το βυθισμένο μυκηναϊκό οικισμό στα Βιγκλάφια- δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις. Τι σκέπτεστε για την περαιτέρω ανάδειξη, αλλά και προστασία τους;
"Η ιστορική μας κληρονομιά, όπως αυτή διασώζεται σήμερα, οφείλει όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να αναδειχθεί. Διατηρώντας την, κρατάμε ζωντανή την ιστορία μας και μέσα απ’ αυτή την ταυτότητά μας.
Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη ενός τόπου εάν δεν κρατηθούν ισχυροί δεσμοί με το χθες. Κινούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε:
Να ενεργοποιήσουμε το υγιές κομμάτι της κοινωνίας μας. Να ασχοληθούμε με τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσα από ήπιες και οργανωμένες επεμβάσεις, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον".

- Ποια έχετε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα, από πλευράς έργων, στο νέο δήμο;
"Βασικοί τομείς με τους οποίους οφείλουμε να ασχοληθούμε ουσιαστικά είναι:
Ο τομέας ύδρευσης και αποχέτευσης. Ο σωστός προγραμματισμός και η ορθολογική διαχείριση των υδάτων είναι καθοριστικός παράγοντας για την περαιτέρω εξέλιξη ενός τόπου. Εχουμε χρέος να καταγράψουμε και να οργανώσουμε αυτούς τους τομείς, δίνοντάς τους προοπτική σωστής εξέλιξης.
Εργα ουσιαστικά και ανταποδοτικά για τον τόπο. Εχουμε χρέος να προγραμματίσουμε έργα μέσα από τα οποία αναδεικνύεται η φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου. Η σωστή και με μέτρο π.χ ανάπλαση ενός παραλιακού μετώπου είναι ένα έργο το οποίο μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει για έναν τόπο, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη".

 


Συνέντευξη στο
Βασίλη Μπακόπουλο


NEWSLETTER