Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 18:51

Οι 7 νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης

Γράφτηκε από την
Οι 7 νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Μεσσήνης

Τα ονόματα των 7 νέων αντιδημάρχων του Δήμου Μεσσήνης έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμαρχος Στάθης Αναστασόπουλος.

Για τα επόμενα 2,5 χρόνια αντιδήμαρχοι Μεσσήνης ορίστηκαν οι:

1) Γιάννης Μπρατσιάκος με αρμοδιότητες την εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών (προϋπολογισμός και οικονομική πληροφόρηση, λογιστήριο και αποθήκες, προμήθειες, έσοδα, ταμειακή υπηρεσία, προστασία του καταναλωτή),

2)  Σπύρος Κοντοθανάσης με αρμοδιότητα την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών (τεχνικά έργα, μελέτες και εκτέλεση έργων, περιβάλλον, πολεοδομία, συγκοινωνία και κυκλοφορία, εγκαταστάσεις – αδειοδοτήσεις και διαχείριση κοιμητηρίων), καθώς και αρμοδιότητες στην Δ.Ε. Βουφράδος.

3) Αναστάσιος Ηλιόπουλος με αρμοδιότητα την εποπτεία των υπηρεσιών περιουσίας, διοικητική εποπτεία των υπηρεσιών ύδρευσης – άρδευσης, ρύθμιση εμπορικών δραστηριοτήτων, χορήγηση αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εποπτεία λαϊκών αγορών και αρμοδιότητες στην Δ.Ε. Ιθώμης.

4) Γιώργος Αθανασόπουλος με αρμοδιότητες στις υπηρεσίες προγραμματισμού, ανάπτυξης, οργάνωσης, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απασχόλησης, αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και αρμοδιότητες στην Δ.Ε. Μεσσήνης.

5) Δημήτρης Γαλιάτσος με αρμοδιότητες των υπηρεσιών Καθημερινότητας (καθαριότητα, ανακύκλωση, προγραμματισμός και εποπτεία συνεργείων καθαριότητας και λοιπών συνεργείων, διαχείριση και συντήρηση οχημάτων, συντήρηση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης – άρδευσης και συντήρηση πρασίνου. 

6) Νίκο Φύκιρη με αρμοδιότητες στις υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς, Πολιτική Προστασία και αρμοδιότητες στην Δ.Ε. Αίπειας.

7) Ελένη Τσέλιου με αρμοδιότητες στην εποπτεία των υπηρεσιών διεύθυνσης διοίκησης, διεύθυνσης παιδικών σταθμών, κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής ισότητας των δύο φύλων, Παιδείας, προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Από τους παραπάνω τις έμμισθες θέσεις καταλαμβάνουν οι Γιάννης Μπρατσιάκος, Γιώργος Αθανασόπουλος, Δημήτρης Γαλιάτσος, Νίκος Φύκιρης και Ελένη Τσέλιου.

Παράλληλα ορίστηκαν εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι οι:

1) Γιώργος Παπαδόπουλος για την Δ.Ε. Ανδρούσας

2) Αναστάσιος Παπαγεωργίου για την Δ.Ε. Αριστομένη με επιπλέον αρμοδιότητα τα προγράμματα διά βίου μάθησης.

3) Παναγιώτης Γιαννόπουλος με αρμοδιότητα της Δ.Ε. Πεταλιδίου


NEWSLETTER