Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011 17:30

Στ. Αναστασόπουλος: Νέα αυθαίρετη μείωση των μηνιαίων επιχορηγήσεων της αυτοδιοίκησης

Γράφτηκε από την

Νέα αυθαίρετη μείωση επιχορήγησης Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (ΚΑΠ) από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Από 1η Ιανουαρίου 2011 η καταβολή της αμοιβής του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων είναι πλέον υποχρέωση των Δήμων υπό την ρητή προϋπόθεση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταβάλλει στους Δήμους τη δαπάνη αυτή.
Δυστυχώς όμως, στην τακτική κατανομή του μηνός Φεβρουαρίου υπάρχει αναιτιολόγητη περικοπή της τάξεως του 50% της επιχορήγησης αυτής, που για το Δήμο Μεσσήνης αγγίζει το ποσό των 115.000€ ετησίως.
Με το υπ’ αριθμόν έγγραφο 3741/22-02-2011, ο Δήμαρχος Μεσσήνης κ. Στάθης Αναστασόπουλος ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να καλύψει πλήρως τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σταματήσει την πληρωμή των, καθώς οι ΚΑΠ του Δήμου, οριακά καλύπτουν τις ανάγκες του.
Επισυνάπτεται το έγγραφο που εστάλη στο αρμόδιο Υπουργείο.
Η επιχορήγηση για τη λειτουργία του Δήμου Μεσσήνης μέσω ΚΑΠ είναι μειωμένη κατά 250.000 Ευρώ το μήνα ή κατά 3.000.000 Ευρώ ετησίως. Όπως πάμε σε λίγους μήνες δεν θα μπορούμε ούτε να λειτουργήσουμε.
Η επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων μειώθηκε κατά 20%. Η 1η δόση για το 2011 είναι 56.300 Ευρώ ενώ η τελευταία δόση του 2010 ήταν 70.000 Ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου ΜεσσήνηςNEWSLETTER