Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015 20:32

Συνεδρίαση για την καταλληλότητα της Μπιρμπίτας

Γράφτηκε από την
Συνεδρίαση για την καταλληλότητα της Μπιρμπίτας

Η επιτροπή που θα κρίνει την καταλληλότητα της Μπιρμπίτας, για τη μετεγκατάσταση των τσιγγάνων από την Αγία Τριάδα, θα συνεδριάσει την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο Διοικητήριο Μεσσηνίας.

Η επιτροπή αυτή, που συγκροτήθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα κάνει εισήγηση στον γ.γ., στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον καθορισμό των κατάλληλων χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση των πλανόδιων στα γεωγραφικά όρια του Νομού Μεσσηνίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με αποφάσεις του το 2013 και το 2014, έχει προτείνει την Μπιρμπίτα ως κατάλληλο χώρο για την προσωρινή στέγαση των τσιγγάνων από την περιοχή της Αγίας Τριάδας.


NEWSLETTER