Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 19:35

Συζήτηση για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στο Δήμο Μεσσήνης

Πόσα χρήματα, από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Μεσσήνης, θα μεταφερθούν σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα αποφασίσει αυτή την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Σώμα έχει ήδη εγκρίνει κατά πλειοψηφία το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης, έχει ορίσει τους υπεύθυνους δημοτικούς υπαλλήλους για την κίνηση του λογαριασμού, αλλά δεν είχε αποφασίσει για το ποσό που τελικά θα μεταφερθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου. Τα οποία είναι τώρα σε ιδιωτική τράπεζα με επιτόκιο 1,9% - ενώ το επιτόκιο που ορίζει ο νόμος για την μεταφορά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι στο 2,6%. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Χρήστο Καρύδη, το συνολικό ποσό που έχει διαθέσιμο ο Δήμος Μεσσήνης είναι 4.029.216,51 ευρώ, μεταξύ αυτών και τα 627.000 ευρώ του Κληροδοτήματος Χιώτη. 

Ν.Κ.