Παρασκευή, 13 Μαϊος 2011 14:45

Υπόμνημα του δημάρχου Σπάρτης για την υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας

Γράφτηκε από την

Κύριε  Υπουργέ

Με το νόμο  3877/2010 και  τις Υπουργικές Αποφάσεις 132528/20-01-2011 και3098991/14-12-2010 που ακολούθησαν , οργανώθηκε το σύστημα ασφάλισης
της αγροτικής δραστηριότητας .
Η εφαρμογή του συστήματος ξεκινάει ουσιαστικά από την τρέχουσα περίοδο με την  υποβολή της Αίτησης  Ενιαίας Ενίσχυσης.
Με την έναρξη  της διαδικασίας  ήδη καταγράφονται σοβαρές  διαμαρτυρίες  και ενστάσεις από μέρους των παραγωγών  κατοίκων του Δήμου Σπάρτης .
Τις ενστάσεις αυτές σας μεταφέρουμε  και  ελπίζουμε  σε απαντήσεις  και λύσεις .

Η υποχρεωτικότητα της συμμετοχής στο σύστημα .
Εγείρονται  σοβαρές ενστάσεις για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του  εφαρμοζόμενος συστήματος .
Η επιβολή  ουσιαστικά  της ασφαλιστικής κάλυψης , από ένα φορέα
όπως ο  ΕΛΓΑ,  ο οποίος  μέχρι σήμερα  δεν έχει πείσει για το έγκυρο και έγκαιρο των ενεργειών του , προκαλεί σοβαρές  ενστάσεις και  αμφισβητείται ως δημοκρατική επιλογή .

Συντελεστές υπολογισμού ασφαλιστικής εισφοράς .
Η εφαρμογή οριζόντιων και μοναδικών  συντελεστών  υπολογισμού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σοβαροί  παράμετροι  και χαρακτηριστικά της ασφαλιζόμενης   δραστηριότητας ( πχ είδος και ποικιλία , τροποι διαθεσης προϊόντος  , παραγωγική ικανότητα αγροτεμαχίου   κλπ )  ενισχύει την άποψη , ότι οι εφαρμοζόμενες  ρυθμίσεις έχουν στο πυρήνα τους , ένα σκληρό εισπρακτικό χαρακτήρα .

α.    Στα  όρια  του Δήμου Σπάρτης καλλιεργούνται πορτοκάλια διαφόρων ποικιλιών  (πρώϊμα ομφαλοφόρα , ομφαλοφόρα  και  κοινά  ) τα οποία έχουν
διαφορετικούς τρόπους διάθεσης και κατά συνέπεια και μεγάλες διαφορές στη τιμή πώλησης
Με  την υιοθέτηση  μίας και ενιαίας τιμής στους πίνακες υπολογισμού της ασφαλιζόμενης αξίας , οι παραγωγοί πχ κοινών πορτοκαλιών επιβαρύνονται υπέρμετρα . Η ασφαλιστική εισφορά  φτάνει το 12 %  της εμπορικής αξίας  ανά  κιλό  κοινών πορτοκαλιών  .
Είναι προφανές  ότι  υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης του τρόπου υπολογισμού  του ασφάλιστρου  λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο της ποικιλίας  και του  τρόπου διάθεσης .
Σημειώνουμε  ότι σε  αντίθετη περίπτωση οι παραγωγοί  πχ κοινών πορτοκαλιών θα έχουν κάθε νόμιμο δικαίωμα να απαιτήσουν σε περίπτωση ζημίας αποζημίωση υπολογιζόμενη με την υψηλότερη τιμή διάθεσης .

β.   Η   καλλιέργεια  της ελιάς – ελαιοποιήσιμης  και επιτραπέζιας - είναι η   επικρατούσα γεωργική δραστηριότητα  στα όρια  του δήμου  μας και   καλύπτει  σημαντικές εκτάσεις
Ασφαλώς γνωρίζετε  ότι η ελαιοκαλιέργεια  αξιοποιεί  εδαφή οριακής γονιμότητας  και στηρίζει την οικονομία μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.
Οι ελαιώνες  αυτοί στη πλειοψηφία τους είναι παραδοσιακοί , ξηρικοί , με δένδρα μεγάλης ηλικίας , μικρό αριθμό  δένδρων ανα στρέμμα  και συνήθως χαμηλής παραγωγικότητας
Είναι άδικο λοιπόν να  έχουν την ίδια αντιμετώπιση  με  σύγχρονους ελαιώνες ποτιστικούς και υψηλής παραγωγικότητας .
Είναι ανάγκη και εδώ να υπάρξει διαφοροποίηση στον  υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας .
Λύση στο θεμα αυτό πιθανά   να αποτελεί η υιοθέτηση δύο  ή τριών κατηγοριών  πχ  χαμηλής , μέσης και  υψηλής  παραγωγικότητας  ελαιώνων και ο παραγωγός να έχει το δικαίωμα επιλογής συντελεστή ασφαλιστικής κάλυψης

Υψος  απαλλλαγής
Ανοικτό παραμένει  και το ύψος της  απαλλαγής .Δηλαδή το μη  καλυπτόμενο ποσοστό  ζημίας
Στο νόμο αναφέρεται  ότι  «…Στους Ασφαλιστικούς Κανονισμούς του ΕΛ.Γ.Α., τα ποσοστά απαλλαγής μπορεί να ορίζονται στο σύνολό τους  ή  ανά κατηγορία κινδύνου ή ανά προϊόν  ή ανά  περιοχή.»
Είναι ανάγκη  λοιπόν  με την έναρξη  λειτουργίας  του συστήματος να δημοσιοποιηθούν τα ελάχιστα ποσοστά  ζημίας  τα οποία θα  δικαιούνται  αποζημίωσης  ώστε  να ενημερωθούν οι δυνητικοί   δικαιούχοι .

Εκτιμητικά τέλη .
Στους  πόρους – έσοδα  του ΕΛΓΑ  , άρθρο  7 του  νόμου,  αναφέρονται  και τα τέλη εκτίμησης των  ζημιών
Εμμεσα λοιπόν προκύπτει  ότι  οι  παραγωγοί  καλούνται   να καλύψουν το σύνολο  ή μέρος από τα  έξοδα  του εκτιμητικού   έργου  .
Αυτή η  προοπτική , δηλ   η  καταβολή  πέραν της  ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς  και εκτιμητικών  τελών  έχει εξοργίσει  τους  καλλιεργφητές  .
Σημειώνεται ότι συλλογικότητες των παραγωγών,  προτίθενται  να ελέγξουν  τη νομιμότητα  αυτών των ρυθμίσεων  και απειλούνται προσφυγές  στη δικαιοσύνη  για μονομερή και  καταχρηστικό  προσδιορισμό  των όρων της  όλης διαδικασίας

Κύριε  Υπουργέ 
Μετά  από τα  ανωτέρω  είναι προφανές  ότι  υπάρχει ανάγκη να ενεργήσετε άμεσα  ώστε με την έναρξη της διαδικασίας να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις   και να γίνουν και οι απαραίτητες  διορθώσεις  και βελτιώσεις  του όλου  καθεστώτος  .
Εάν  αυτό , το σύστημα ,δεν κερδίσει την εμπιστοσύνη των  άμεσα  ενδιαφερομένων , και  απαξιωθεί στη γένεση του ,  η αποτελεσματικότητα του θα  έχει υπονομευθεί και
θα  έχει χαθεί άλλη μια σημαντική ευκαιρία  της Ελληνικής Γεωργίας .

 

ΜΕ  ΤΙΜΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ

 


NEWSLETTER