Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011 16:24

Προγραμματική σύμβαση για αποχέτευση Αμπελόφυτου και Κορυφασίου

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011, ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος πραγματοποίησε συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κ. Αποστολόπουλο Αναστάσιο. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνάντησης, ο Δήμαρχος και ο Γενικός Γραμματέας υπέγραψαν την Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ», η οποία και υποβλήθηκε ήδη σήμερα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσους – Ιονίων Νήσων 2007- 2013» της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η καλή συνεργασία του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Αποστολόπουλου με το Δήμαρχο Πύλου – Νέστορος επισφραγίστηκε για ακόμα μια φορά με τη συνυπογραφή της συγκεκριμένης Σύμβασης.
Με την Προγραμματική αυτή  Σύμβαση και κατόπιν της δημοπρατήσεως του Έργου θα αντιμετωπιστούν τα υπαρκτά οξυμένα προβλήματα ρύπανσης του υπόγειου, του επιφανειακού, αλλά κυρίως του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος της περιοχής του τέως Δήμου Νέστορος. Η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής αποτελούν διαρκείς προτεραιότητες του Δήμου σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πύλου-Νέστορος