Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 18:15

6 συμφωνητικά για το πρόγραμμα στέγασης στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την
6 συμφωνητικά για το πρόγραμμα στέγασης στην Καλαμάτα

Τα πρώτα 6 συμφωνητικά για την εφαρμογή του προγράμματος "Στέγαση και επανένταξη" υπέγραψε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας, ως εγγυητής για λογαριασμό των ωφελουμένων.

Οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του 2016, με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο, σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Δήμος Καλαμάτας μισθώνει ακίνητα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ωφελουμένων.
Τα ακίνητα που μισθώνονται, πρέπει να βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καλαμάτας, να διαθέτουν βασικές υπηρεσίες ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, θέρμανσης και είναι τα ακόλουθα: 18 γκαρσονιέρες, 1 δυάρι και 1 τριάρι. Η ενοικίαση διαμερισμάτων στην ίδια πολυκατοικία ή στο ίδιο συγκρότημα, επιτρέπεται σε ποσοστό μέχρι 10% του συνόλου των ωφελουμένων. Τα μισθωτήρια συμβόλαια υπογράφονται από τους ωφελούμενους με εγγυητή το Δήμο Καλαμάτας (καταβάλλει το μίσθωμα). Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προγράμματος, το μίσθωμα για κάθε διαμέρισμα, το μήνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 180 ευρώ για τις γκαρσονιέρες, των 240 ευρώ για τα δυάρια και των 280 ευρώ για τα τριάρια.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν τα ακίνητά τους στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού να επικοινωνήσουν με το Δήμο Καλαμάτας - Διεύθυνση Πρόνοιας στα τηλέφωνα 27213 61834 και 61858 ή να προσέλθουν στα γραφεία 363 και 370 (ισόγειο Διοικητηρίου), για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.


NEWSLETTER