Κυριακή, 01 Μαϊος 2016 16:08

Πρόσληψη 10 εργατών για 5 ημερομίσθια στη Δυτική Μάνη

Γράφτηκε από την
Πρόσληψη 10 εργατών για 5 ημερομίσθια στη Δυτική Μάνη

Δέκα άτομα ως εργάτες γενικών καθηκόντων, για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια μέσα στο Μάιο, πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Δυτικής Μάνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και τις 6 Μαΐου, στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του δήμου.


NEWSLETTER