Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011 14:20

Γιάν. Μπόζος: Δεν υπάρχει παραποίηση πρακτικών του δ. σ. Τρίπολης

Γράφτηκε από την

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης Γιάννης Μπόζος στους ισχυρισμούς του κ.Παυλή περί της δήθεν παραποίησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Πανηγυριού της Τεγέας δήλωνει :
«Δεν υπάρχει η παραμικρή παραποίηση πρακτικών και προσθέτει ότι είναι από τις αποφάσεις -από τις αρχές του έτους- που είναι τόσο αναλυτικά γραμμένη. «Πρόκειται για απόφαση 37 σελίδων στην οποία έχουν καταγραφεί τα πάντα , όλοι οι διάλογοι, έχει γίνει πιστή μεταφορά από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά» τονίζει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τη λειτουργία της Έκθεσης της Τεγέας.
Κλείνοντας  καλεί τον  κ. Παυλή να ανακαλέσει τις δηλώσεις του περί παραποίησης των πρακτικών.


Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Τρίπολης                                                                             


NEWSLETTER