Κυριακή, 28 Απριλίου 2019 09:48

Μεσσηνία: Η μάχη του σταυρού αμέσως μετά το Πάσχα για δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές (πίνακες)

Γράφτηκε από τον
Μεσσηνία: Η μάχη του σταυρού αμέσως μετά το Πάσχα για δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές (πίνακες)

Από 11 έως 14 υποψήφιους θα σταυρώσουν συνολικά οι Μεσσήνιοι στις ευρωβουλευτικές, περιφερειακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου.

Συγκεκριμένα, οι Μεσσήνιοι μπορούν να σταυρώσουν μέχρι 4 υποψήφιους ευρωβουλευτές, μέχρι 4 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, από 2 μέχρι 4 δημοτικούς συμβούλους (ανάλογα με τον πληθυσμό) και από 1 μέχρι 2 κοινοτικούς συμβούλους (επίσης ανάλογα με τον πληθυσμό).

Πιο αναλυτικά:

Α. Στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο ο εκλογέας μπορεί να σταυρώσει μέχρι και 4 υποψηφίους από τον ίδιο συνδυασμό. Συνολικά κάθε συνδυασμός που θα κατέλθει στις ευρωεκλογές έχει δικαίωμα να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του μέχρι και 42 υποψηφίους, αριθμό δηλαδή διπλάσιο από εκείνον των 21 ευρωβουλευτών που εκλέγει η Ελλάδα.

Β. Στις εκλογές για τη νέα περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου οι Μεσσήνιοι και οι Κορίνθιοι μπορούν να σταυρώσουν μέχρι 4 υποψήφιους συμβούλους, ενώ οι εκλογείς των άλλων νομών μπορούν να βάλουν μέχρι 3 σταυρούς.

Γ. Στους δήμους της Μεσσηνίας που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του:

1α. σταυρώνοντας μόνο 1 υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο όταν η εκλογική του περιφέρεια είναι μονοεδρική, διεδρική ή τριεδρική

1β. σταυρώνοντας μέχρι 3 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους όταν η εκλογική του περιφέρεια έχει περισσότερες από 3 έδρες

2. σταυρρώνντας έναν ακόμη υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, από οποιαδήποτε άλλη εκλογική περιφέρεια του δήμου του.

Δηλαδή, ο εκλογέας μπορεί να θέσει από 1 έως 3 σταυρούς προτίμησης (ανάλογα με τις έδρες της εκλογικής του περιφέρειας) σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας στης οποίας τους εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένος, καθώς και 1 ακόμα σταυρό προτίμησης σε κάποιον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες.

Δ. Τέλος, για την εκλογή προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψήφιου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ψηφοδέλτιο το οποίο δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους από έναν σταυρούς θεωρείται άκυρο.

Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να σταυρώσει μέχρι 2 υποψήφιους συμβούλους στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή, επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή συμβούλια.

 


NEWSLETTER