Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 14:27

Στήριξη ΚΕΔΕ στις τοπικές κοινωνίες

Γράφτηκε από την
Στήριξη ΚΕΔΕ στις τοπικές κοινωνίες

“Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών, των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών,  των εργαζομένων και των δημοτών είναι πρωταρχικός στόχος της ΚΕΔΕ” σημειώνει ο γ.γ. της Ενωσης Δημήτρης Καφαντάρης.

Ενημερώνει επίσης για επιστολή που απέστειλε η ΚΕΔΕ στο υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας διευκρινίσεις “για το πώς οι δήμοι της χώρας θα μπορέσουν να αναστείλουν υποχρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών επιχειρήσεων που λόγω της κρίσης του κορονοϊού παραμένουν κλειστές ή υπολειτουργούν”.

Στην επιστολή αυτή μεταξύ άλλων αναφέρεται:

“Στις σημερινές έκτακτες καταστάσεις που βιώνουμε, λόγω της εξάπλωσης του  κορονοϊού Covid-19, καθήκον όλων μας που διοικούμε τους δήμους είναι να συνδράμουμε την κεντρική κυβέρνηση και να φροντίσουμε αρχικά για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας οφείλουμε επίσης να ελαφρύνουμε τις υποχρεώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα όρια των δήμων μας και πλήττονται από την κρίση. Ηδη, κάποιοι δήμοι κινούνται προς την κατεύθυνση να αναστείλουν την είσπραξη διαφόρων δημοτικών τελών και προστίμων”.

Και ακολούθως ζητείται από το ΥΠΕΣ:

“α) Να επιβεβαιώσει εάν είναι δυνατόν και με ποιον τρόπο (με αποφάσεις π.χ. Δ.Σ. ή της Οικονομικής Επιτροπής ή του δημάρχου) να ανασταλεί η υποχρέωση των δήμων για είσπραξη δημοτικών φόρων και τελών, των τελών κυρίως που είναι άμεσα εισπρακτέα. Στα δημοτικά αυτά έσοδα που θα εφαρμοστεί η αναστολή της είσπραξής τους από τις επιχειρήσεις/επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση, να περιλαμβάνονται τα τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων άρθ. 3 ν. 1080/1980 (-τραπεζοκαθισμάτων), τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, τα έσοδα από μισθώματα δημοτικών ακινήτων στα οποία ανεστάλη η επιχειρηματική δραστηριότητα της μισθώτριας επιχείρησης, καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από πρόστιμα.

β) Επειδή δεν υπάρχει άμεση νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει τέτοια δυνατότητα και, στην περίπτωση που επί της ουσίας κριθεί, κάτι που ως ΚΕΔΕ επιθυμούμε, ότι πρέπει να ανασταλεί η είσπραξη των δημοτικών τελών, εσόδων ή προστίμων που προαναφέρθηκαν, να υπάρξει σαφής και ρητή προς τούτο νομοθετική ρύθμιση (-οδηγία του υπουργείου), ώστε να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση. Με τον τρόπο αυτό δεν θα λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις ελλείψεως νομοθετικού πλαισίου (νομίμου ερείσματος), που μπορεί αργότερα να οδηγήσει στη μη νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων αναστολής είσπραξης δημοτικών εσόδων και τη δημιουργία ποινικών/πειθαρχικών ευθυνών των αιρετών οργάνων των δήμων”.

Και η επιστολή προς το ΥΠΕΣ καταλήγει:

“Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε την ανταπόκρισή σας στα αιτήματά μας, καθώς και την έκδοση συγκεκριμένων υπουργικών αποφάσεων ή ΠΝΠ, που θα αναστέλλουν την είσπραξη των προαναφερθέντων δημοτικών τελών, κοινοχρήστων χώρων/τραπεζοκαθισμάτων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων, καθώς και προστίμων για μη πληρωμένα δημοτικά τέλη/βεβαιωμένες οφειλές των επιχειρήσεων αυτών που πλήττονται.

Ηδη η κυβέρνηση έχει λάβει αντίστοιχα μέτρα. Στην κατεύθυνση αυτή σας μεταφέρουμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, προκειμένου να εκδοθούν τα εξειδικευμένα αυτά μέτρα για την περαιτέρω ελάφρυνση των τοπικών οικονομιών. Είμαστε σίγουροι για την άμεση ανταπόκρισή σας στα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών επιχειρήσεων”.


NEWSLETTER