Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου 2011 17:27

Οι δημαιρεσίες στο Δήμο Μεγαλόπολης

Γράφτηκε από την

Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Καλλικρατικού πλέον Δήμου Μεγαλόπολης για την  ανάδειξη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη διετία 2011 -2012 της δημοτικής περιόδου 2011-2014.
Παρόντες ήταν και οι 27 εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Σύμβουλος της Συμπολίτευσης κ. Αναστάσιος Κάβουρας, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη ψηφοφορία.
Για τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Σύμβουλος της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Παναγιώτης Βλασόγιαννης, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στη δεύτερη ψηφοφορία.
Για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Σύμβουλος της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κ. Ηλίας Κερκεμέζος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη ψηφοφορία.
Μετά τις ευχές προς το Προεδρείο, από όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις και τις αντίστοιχες θερμές ευχαριστίες από τα νεοεκλεγέντα Μέλη του Προεδρείου, συνεχίστηκε η συνεδρίαση για την ανάδειξη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Για την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία θα μετέχει ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτης Μπούρας, ως Πρόεδρος, εκλέχθηκαν:
Τακτικά μέλη: οι κ.κ. Κανέλλος Δράκος, Νίκος Κούτσουρας, Βασίλης Μερζιώτης και Γρηγόρης Τσέκερης, από τη Συμπολίτευση, και οι κ.κ. Κώστας Μιχόπουλος και Γιώργος Ρουμπαλάς, από τη Μείζονα Αντιπολίτευση.
Αναπληρωματικά μέλη: οι κ. κ. Καρατζαφέρης Φώτης, Τζεβελέκος Σπύρος, Γκρίτζαλης Ιωάννης, από τη Συμπολίτευση,  και οι κ. κ. Νικητόπουλος Παναγιώτης και Αθανασόπουλος Σταύρος, από τη Μείζονα Αντιπολίτευση.
Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία επίσης θα μετέχει ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτης Μπούρας, ως Πρόεδρος, εκλέχθηκαν:
Τακτικά μέλη:  οι κ.κ. Δέσποινα Γαλάνη, Βασίλης Κανέλλος, Γιώργος Κλουκίνας και Γιάννης Μαρκολέφας, από τη Συμπολίτευση, και οι κ.κ. Σταύρος Αθανασόπουλος και Παναγιώτης Νικητόπουλος, από τη Μείζονα Αντιπολίτευση. 
Αναπληρωματικά μέλη: οι κ. κ. Λύγουρη Ειρήνη, Μάντης Νικόλαος, Σμυρνής Θεόδωρος, από τη Συμπολίτευση, και οι κ. κ.   Ρουμπαλάς Γεώργιος  και Βλασόγιαννης Παναγιώτης, από τη Μείζονα Αντιπολίτευση.

Από το Δήμο ΜεγαλόποληςNEWSLETTER