Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011 14:29

Επιστολή Δημάρχου Μονεμβασιάς για τις άδειες χρήσης νερού άρδευσης

Γράφτηκε από την

Κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με το καθεστώς της Πολλαπλής Συμμόρφωσης όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 509/Β/23-4-2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειές τους θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης νερού προς άρδευση.
Η παραπάνω διάταξη μάλιστα συνδέεται με το πρόγραμμα  της Ενιαίας Ενίσχυσης με ποινές περικοπής της επιδότησης για τους παραγωγούς που δεν έχουν τακτοποιήσει τις διαδικασίες χρήσης νερού.
Σύμφωνα όμως με την ΚΥΑ 43504/2005 (ΦΕΚ 1784/Β/20-12-2005), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση νέας άδειας αλλά και για την ανανέωση υφιστάμενης άδειας χρήσης νερού είναι πάρα πολλά και το κυριότερο ή όλη διαδικασία κοστίζει πάρα πολλά χρήματα.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει ύστερα από έρευνα και επικοινωνία με αρμόδια μελετητικά γραφεία της περιοχής και όχι μόνο, το κόστος για τις απαιτούμενες μελέτες (γεωλογική, περιβαλλοντική) και τα ζητούμενα τοπογραφικά διαγράμματα, σκαριφήματα, αποτυπώσεις συντεταγμένων  σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 κλπ., ξεκινάει από το ποσό των 2.200 € (για τις πιο απλές περιπτώσεις).
Όπως αντιλαμβάνεστε, η χρονική συγκυρία για την εφαρμογή με αυτές τις συνθήκες της τακτοποίησης των αδειών χρήσης νερού είναι πολύ δυσμενής για τον αγροτικό πληθυσμό διότι πέρα από το γεγονός ότι το εισόδημά του πλήττεται τα τελευταία χρόνια και οι τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων έχουν κατρακυλήσει στα χαμηλότερα ιστορικά επίπεδα, έχει να αντιμετωπίσει και την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας.
Ζητάμε την άμεση τροποποίηση της προαναφερόμενης ΚΥΑ και ειδικότερα την απλούστευση των διαδικασιών, ιδίως στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας χρήσης.
Θεωρούμε ότι η πολιτεία και οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών της χώρας έχουν στοιχεία για τις λεκάνες απορροής των υδάτων κάθε περιοχής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιολογηθεί στις περιφέρειες η κάθε αίτηση, ενώ για το ζήτημα των τοπογραφικών διαγραμμάτων αλλά και των λοιπών τοπογραφικών δεδομένων μπορούν να αντληθούν στοιχεία από το πρόγραμμα της Ενιαίας ενίσχυσης, όπου έχουν πλέον ταυτοποιηθεί όλα τα κτηματολογικά δεδομένα των γεωργών.
Επιπλέον, πέραν του δυσβάστακτου κόστους της διαδικασίας, υπάρχει μεγάλος αριθμός παραγωγών που αρδεύουν τα κτήματά τους από μη ιδιόκτητες πηγές υδάτων και πλέον με το νέο καθεστώς βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα όσον αφορά το ζήτημα της αδειοδότησης αλλά και της συνέχισης της άρδευσης των κτημάτων τους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως  επανεξεταστεί άμεσα το φλέγον αυτό ζήτημα ώστε με νέα ΚΥΑ να καθοριστούν οι διαδικασίες τακτοποίησης των υδάτινων πόρων.

Μετά τιμής,
ο δήμαρχος

Ηρακλής Τριχείλης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ


NEWSLETTER