Τρίτη, 08 Μαρτίου 2011 13:41

Θαν. Πετράκος: «Γυναίκες: τα “εύκολα θύματα” της κρίσης. Θα σταθεί η αιρετή Περιφέρεια στο πλευρό τους;»

Γράφτηκε από την


Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας βρίσκει τις γυναίκες στην Ελλάδα ακόμα πιο εκτεθειμένες απέναντι στην ανεργία και την επισφαλή εργασία, τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση, τη βία, την κάθε είδους εκμετάλλευση, αφού οι ανισότητες, που προϋπήρχαν της κρίσης, οξύνονται όσο εντείνεται η βάρβαρη νεοφιλελεύθερη επίθεση που εξαπέλυσε η Κυβέρνηση και η  «τρόικα» εναντίον των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση καλείται να σταθεί στο πλευρό των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υψώνοντας παντού μια ασπίδα αλληλεγγύης και προστασίας. Οι δυνατότητες είναι πολλές και εξαρτώνται από την πολιτική βούληση της περιφερειακής αρχής.
Ως «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» θεωρούμε ότι η αιρετή Περιφέρεια μπορεί και οφείλει να συμβάλλει στην άμεση ανακούφιση των γυναικών από τις συνέπειες της κρίσης και στη μακροπρόθεσμη άμβλυνση των ανισοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο.
Πρώτον, πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα και δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στο θεσμό της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, στον αντίποδα της γραφειοκρατικής συγκρότησης που προβλέπει ο «Καλλικράτης», σε ζωντανή σύνδεση με το τοπικό φεμινιστικό κίνημα. Να αναπτυχθεί συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κατά περίπτωση τοπικούς φορείς και οργανώσεις (Εργατικά Κέντρα, Επιστημονικούς Συλλόγους, Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους, ΟΑΕΔ, ερασιτεχνικές αθλητικές και καλλιτεχνικές ομάδες, εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ) και να αναλαμβάνονται θεματικές πρωτοβουλίες, με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα των γυναικών που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες (μετανάστριες, ROM, ΑμΕΑ).
Δεύτερον, η αιρετή Περιφέρεια, αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές της σε «ευαίσθητους» τομείς και τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και άλλους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγράμματα, πρέπει να πάρει μέτρα, τα οποία ενδεικτικά να αφορούν:
1. την καταπολέμηση της γυναικείας ανεργίας (δημιουργία και επιδότηση θέσεων εργασίας, ιδίως για μακροχρόνια άνεργες, μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, θύματα εκμετάλλευσης και βίας κλπ.) και την εφαρμογή στην πράξη του νόμου «ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία», με ενίσχυση και ενεργοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών,
2. την ενίσχυση της γυναικείας πολιτικής, αυτοδιοικητικής, κοινωνικής, οικονομικής (εμπόριο, τουρισμός κ.α.), καλλιτεχνικής και αθλητικής παρουσίας σε τοπικό επίπεδο,
3. τη στήριξη των γυναικείας γεωργοκτηνοτροφικής και μεταποιητικής συνεταιριστικής δραστηριότητας,
4. τη δημιουργία εξειδικευμένων υποδομών περίθαλψης και φιλοξενίας και την εξασφάλιση νομικής αρωγής σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους για γυναίκες θύματα βίας και εκμετάλλευσης και
5. τη δωρεάν και εξασφαλισμένη πρόσβαση όλων των παιδιών σε ποιοτικούς δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία και την ενίσχυση της βοήθειας στο σπίτι, για τη διευκόλυνση εργαζόμενων γυναικών που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων.

Τώρα, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι και η νεολαία, με πρώτες τις γυναίκες, δοκιμάζονται από τις συνέπειες μιας κρίσης που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι, πρέπει η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση να αποδείξει αν είναι ένας προοδευτικός θεσμός αλληλέγγυος στους πολίτες ή ένα ακόμα γραφειοκρατικό διαχειριστικό μόρφωμα υλοποίησης των κυρίαρχων αντιδραστικών αντικοινωνικών πολιτικών.
Για μας, η εξουσία του ενός φύλου πάνω στο άλλο έχει πολιτική διάσταση και η ανατροπή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όραμά μας για ριζικές κοινωνικές αλλαγές.

Η Γραμματεία της
«Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου»
NEWSLETTER