Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011 21:54

Επέκταση της ζώνης προστασίας Σάνταβας

Γράφτηκε από την

Σημαντικές παρατηρήσεις κι επισημάνσεις για το ΣΧΟΟΑΠ του τέως Δήμου Αβίας, καταθέτει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.
Οι πιο σοβαρές είναι:
- Να επεκταθεί ανατολικότερα η ζώνη προστασίας του ρέματος της Σάνταβας, στην περιοχή δηλαδή των ρεμάτων Κοσκάραγας, Αβουρου και Ριντόμου, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεινόμενες περιοχές προστασίας της φύσης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προέκυψε από την ειδική περιβαλλοντική μελέτη του ορεινού όγκου Ταϋγέτου της περιοχής "Natura 2000", ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη προστασία της περιοχής φαράγγι Ριντόμου - Κοσκάρακα - ρέμα Σάνταβας, από τον Ταΰγετο έως και τις εκβολές του ρέματος στη θάλασσα.
- Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός της περιοχής δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων και αυστηρός καθορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων που θα μπορούν να εγκατασταθούν εντός της συγκεκριμένης περιοχής.
- Οι περιοχές για πάρκα φωτοβολταϊκών σταθμών θα πρέπει να χωροθετηθούν σε περιοχές με ήπιο ανάγλυφο, ώστε να περιοριστούν οι εργασίες διαμόρφωσης και οι επεμβάσεις στο τοπίο της περιοχής και ταυτόχρονα να βρίσκονται σε κατά το δυνατόν μικρή απόσταση από το κατάλληλου τύπου δίκτυο μεταφοράς ενέργειας και το οδικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας έτσι τις μικρότερες δυνατές επεκτάσεις των δικτύων αυτών.
- Οσον αφορά τις ΒΕΠΕ (Βιοτεχνικές Περιοχές): Θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς η συγκεκριμένη μορφή των ΒΕΠΕ που προτείνονται, ώστε να καθοριστούν αντίστοιχα οι μορφές των δραστηριοτήτων - μονάδων που θα μπορούν να εγκατασταθούν σ’ αυτές τις περιοχές. Οι ΒΕΠΕ δεν πρέπει να τέμνονται από κεντρικές οδούς, όπως η επαρχιακή οδός Καλαμάτας - Καρδαμύλης. Τα παραπάνω αφορούν ιδιαίτερα τη ΒΕΠΕ που προτείνεται να χωροθετηθεί βόρεια του οικισμού του Σταυροπηγίου και θα είναι σε επαφή ή σε ιδιαίτερα μικρή απόσταση από τα όρια οικισμών (Κάμπος, Μάλτα, Σταυροπήγιο) και σε άμεση οπτική επαφή και με αρχαιολογικό χώρο - μνημεία, που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα.
Γ.Σ.


NEWSLETTER