Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019 19:12

Η “Αγωνιστική Συνεργασία” για τα πυρηνελαιουργεία

Γράφτηκε από την
Η “Αγωνιστική Συνεργασία” για τα πυρηνελαιουργεία

Ερώτηση για τα πυρηνελαιουργεία κατέθεσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της “Αγωνιστικής Συνεργασίας” Θανάσης Πετράκος και Δημοσθένης Δρούγκας.

Αναλυτικά η ερώτηση: "Στη συνεδρίαση στις 24/7/17 συζητήθηκε στο Πε.Συ. Πελοποννήσου το θέμα με τίτλο “Εγκριση υποβολής αιτήματος για νομοθετικές ρυθμίσεις και πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων”. Εισηγήτριες του θέματος ήταν οι αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αλειφέρη και Νικολάκου. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν:

Α) Η ύπαρξη επικίνδυνων, για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, παραμέτρων κατά τη λειτουργία των πυρηνελαιουργείων.

Β) Η ύπαρξη νομοθετικού κενού στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Το Συμβούλιο δεν υπερψήφισε την πρόταση της κ. Αλειφέρη, αλλά αποφάσισε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης, να εξουσιοδοτήσει τον περιφερειάρχη κ. Τατούλη με σκοπό:

α) Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε, κατόπιν συναντήσεων, και σε άμεση συνεργασία με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, να καταρτίσουν ολοκληρωμένες νομοθετικές και τεχνολογικές προτάσεις, που να προσεγγίζουν την επίλυση του προβλήματος των πυρηνελαιουργείων.

β) Να εξεταστούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά σχήματα, ώστε σε συνεργασία με τους πυρηνελαιουργούς να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις και εξέλιξη των δομών, που θα δώσουν σύγχρονες λύσεις ώστε τα πυρηνελαιουργεία να λειτουργούν πλέον με ασφαλή τρόπο, χωρίς να επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον.

Κατόπιν αυτών απευθύνουμε ερωτήματα για ενημέρωση του Συμβουλίου:

α) Στον τέως περιφερειάρχη κ. Τατούλη, για το αν και σε ποιες ενέργειες προέβη βάσει της προαναφερθείσας εξουσιοδότησης του Συμβουλίου, και ποια τα αποτελέσματα τους.

β) Στον νυν περιφερειάρχη κ. Νίκα, για το αν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες ή το τι σχεδιάζει αναφορικά με το σοβαρότατο πρόβλημα της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων, εν όψει της νέας ελαιοκομικής περιόδου".


NEWSLETTER