Σάββατο, 01 Αυγούστου 2020 19:10

Ξεπερνιέται το πρόβλημα για συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Ξεπερνιέται το πρόβλημα για συντονιστή Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου


Ανοίγει ο δρόμος να αποκτήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση ο δασολόγος Βασίλης Χαντζής, γενικός γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας τα προηγούμενα χρόνια, που έχει οριστεί συντονιστής με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVlD-19 και άλλες διατάξεις”.
Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα στους δημοσίους υπαλλήλους να ασκούν καθήκοντα συντονιστή Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται: “Επί του άρθρου 5 (…) με την παρ. 3 της προτεινόμενης τροπολογίας επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στις διατάξεις για το διορισμό περιφερειακού συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και ρητά ορίζεται ότι οι διατάξεις για την απόσπαση υπαλλήλων του Δημοσίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση πλήρωσης της θέσης αυτής”.


NEWSLETTER