Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 12:30

Δύο σημαντικά έργα για το Πεταλίδι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Γράφτηκε από τον
Δύο σημαντικά έργα για το Πεταλίδι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Με δύο σημαντικά έργα του Πεταλιδίου που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, πρόκειται να ασχοληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου σήμερα στις 5 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους προστασίας από τον κορονοϊό.

Το Συμβούλιο αναμένεται να γνωμοδοτήσει επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της αποχέτευσης ακαθάρτων κι εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και των έργων αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή Πεταλιδίου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού έχει συνολικό προϋπολογισμό 16.644.354,83 ευρώ, που εξειδικεύεται: ΕΕΛ Πεταλιδίου 3,1 εκ. ευρώ. Αποχετευτικό δίκτυο Πεταλιδίου 10.052.419,35 ευρώ. Αποχετευτικό δίκτυο Καλαμακίου 3.491.935,48 ευρώ.
Με βάση στοιχεία της μελέτης, η εγκατάσταση επεξεργασίας προτείνεται να τοποθετηθεί βορειοδυτικά του οικισμού Πεταλιδίου, απέχει από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή του Τζάνε περίπου 1.100 μέτρα και από την Καρποφόρα περίπου 1 χιλιόμετρο. Από το κέντρο του Πεταλιδίου η θέση κατασκευής της ΕΕΛ απέχει 3,3 χλμ.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση σε πρώτη φάση ισοδύναμου πληθυσμού 5.450 κατοίκων (20ετία) και θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης για την κάλυψη των αναγκών της 40ετίας, δηλαδή για ισοδύναμο πληθυσμό 7.085 κατοίκων.
Στην πρώτη φάση που θα διαρκέσει 540 ημέρες, θα κατασκευαστούν όλες οι εγκαταστάσεις της ΕΕΛ (οικοδομικές εργασίες, συνδέσεις αγωγών και εξοπλισμού ΕΕΛ), πλην του αντλιοστασίου εισόδου. Στη δεύτερη φάση που θα διαρκέσει 720 ημέρες, θα κατασκευαστεί το δίκτυο Πεταλιδίου.
Στην τρίτη φάση διάρκειας 360 ημερών, θα κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης Καλαμακίου και θα συνδεθεί με τα ήδη κατασκευασθέντα έργα. Επιπλέον του χρόνου αυτού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τα έργα για 6 μήνες έως την οριστική παραλαβή του έργου.
Για το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας: Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.168.000 ευρώ και εξειδικεύεται: Εργα στη ζώνη του οικισμού Πεταλιδίου 1.408.000 ευρώ, στην περιοχή παραλίας κάμπινγκ 470.000 ευρώ και στην περιοχή ακτής Eros Beach 290.000 ευρώ.
O εκτιμώμενος χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατασκευή των έργων ανέρχεται σε 16
μήνες. Ο συνολικός χρόνος ο οποίος θα απαιτηθεί τελικά, εξαρτάται από τις διαδικασίες ανάθεσης, την οργάνωση του αναδόχου κ.λπ.
Οι περιοχές για τις οποίες προτείνονται έργα είναι οι ακόλουθες, με ιεράρχηση κατά σειρά
μειούμενης παράκτιας επικινδυνότητας: Περιοχή οικισμού Πεταλιδίου, κάμπινγκ (νότια των εκβολών του ποταμού Τζάνε), στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης και παραλίας Eros Beach, στο νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης.
Προβλέπονται: α) Στην περιοχή μπροστά από τον οικισμό Πεταλιδίου, 6 αποσπασμένοι κυματοθραύστες (από βορρά προς νότο) μήκους 80 μέτρων οι τρεις, 70 μέτρων ο ένας και 65 μέτρων οι δύο. Χωροθετούνται σε απόσταση 115 μέτρων από την ακτή, η στάθμη στέψης είναι στο 1,20 μέτρο και το κενό μεταξύ τους 45 μέτρα. Ακόμα, τερματικός πρόβολος μήκους 35 μέτρων περίπου στο βόρειο όριο, στην εκβολή του ρέματος Πόλονες και τεχνητή αναπλήρωση σε μήκος ακτής 1.200 μέτρων περίπου, μεταξύ του τερματικού προβόλου στην εκβολή του ρέματος Πόλονες έως τον υπήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου.
β) Στην περιοχή του κάμπινγκ σε μήκος περίπου 270 μ., κατασκευή 1 αποσπασμένου κυματοθραύστη μήκους 130 μ. σε απόσταση 120 περίπου μέτρων από την ακτή και
τεχνητή αναπλήρωση με δάνειο υλικό κατάλληλο σε μήκος ακτής 270 μ. με αρχικό πλάτος 15 μ.
γ) Στην περιοχή παραλίας Eros Beach, πρόβολος μήκους 104 μ. περίπου και τεχνητή αναπλήρωση της παραλίας με κατάλληλο υλικό (χονδρόκοκκη άμμο και χαλκώδες υλικό που θα εκτείνεται σε μήκος ακτής 350 μ. μεταξύ του προβόλου και των βραχωδών σχηματισμών - εξάρσεων στο βόρειο άκρο της υφιστάμενης παραλίας.
Γ.Σ.


NEWSLETTER