Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 14:40

Στήριξη επιχειρηματικότητα στην Πελοπόννησο με 83 εκ. ευρώ

Γράφτηκε από τον
Στήριξη επιχειρηματικότητα στην Πελοπόννησο με 83 εκ. ευρώ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει διαθέσει για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας περίπου 83 εκ. ευρώ και το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 25% του περιφερειακού ΕΣΠΑ. Αυτό δήλωσε χθες ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, δίνοντας παράλληλα στοιχεία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα ο κ. Νίκας δήλωσε:
"Εχουμε διαθέσει το 1/4 των χρημάτων του ΕΣΠΑ για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Θεωρώ ότι καμία Περιφέρεια στην Ελλάδα δεν έχει διαθέσει τέτοιο ποσοστό. Τα χρήματα, με την υπερδέσμευση βέβαια, είναι γύρω στα 83 εκ. ευρώ. Τελευταία διαθέσαμε το ποσό των 30 εκ. ευρώ, τα οποία θα γίνουν 35 εκ. ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή μη επιστρεπτέα χρήματα. Οι επιχειρήσεις θα λάβουν από 4.000 μέχρι 40.000 ευρώ.
Ποιες επιχειρήσεις θα λάβουν; Οι επιχειρήσεις που είναι στον κατάλογο του υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν καθορίζουμε εμείς ποιες θα είναι οι επιχειρήσεις. Η αίτηση είναι πολύ απλή και μπορεί να την κάνει ο λογιστής της επιχείρησης.
Και πώς θα γίνει η επιλογή της επιχείρησης; Θα γίνει με τη διαδικασία της μοριοδότησης, μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή δηλαδή. Θα είναι πλήρως αντικειμενική και με δυνατότητα προσφυγής και ένστασης από κάποιον που θεωρεί ότι θίγεται.
Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα προς την κατεύθυνση αυτή, διότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της κοινωνίας μας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Και γι’ αυτό έχει την ανάγκη τη στήριξής μας".
Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν διατεθεί τα εξής κονδύλια για την ενίσχυση των επιχειρήσεων:
- 30.000.000 ευρώ ( χωρίς υπερδέσμευση) για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές οικονομικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19.
- 9.500.000 ευρώ (χωρίς υπερδέσμευση) για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, δίνοντας κυρίως έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
- 3.750.000 ευρώ (χωρίς υπερδέσμευση) για την ενίσχυση της χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- 25.000.000 ευρώ έχουν εκχωρηθεί στο ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση 160 τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου ήδη υλοποιούν επενδυτικά τους σχέδια.
- 3.500.000 ευρώ (χωρίς υπερδέσμευση) για τη δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων οι οποίες θα προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, σε τομείς συνάφειας με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας (Αγροδιατροφικός Τομέας, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μεταποιητική Βιομηχανία και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών).
- 3.000.000 ευρώ (χωρίς υπερδέσμευση) για τη δημιουργία δομής υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- 1.875.000 ευρώ για την ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή/και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
- 1.250.000 ευρώ στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τις επιχειρήσεις.
- Ηδη υλοποιούνται δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί για κουπόνια καινοτομίας και αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου για επιχειρήσεις της Περιφέρειας, 600.000 ευρώ.

Θ.Λ.


NEWSLETTER