Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 21:10

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο “AgrEco Innovation”

Γράφτηκε από την
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο “AgrEco Innovation”

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει σε κοινοπραξία κορυφαίων εταίρων από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας “AgrEco Innovation”.

To AgrEI αποσκοπεί να αποτελέσει έναν Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας στην Αγροοικολογία και Κυκλική Οικονομία, παρέχοντας υπηρεσίες βασισμένες σε προηγμένες τεχνολογίες δεδομένων.
Θα συνδέει περιφερειακές διοικήσεις, οργανισμούς, συλλογικά και συνεργατικά σχήματα και εταιρείες, δημιουργώντας ταυτόχρονα οριζόντια ψηφιακά δίκτυα.
Το AgrEI στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, μέσα από την ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων για να αναπτύξουν νέα εργαλεία και υπηρεσίες για τη γεωργία και το περιβάλλον.


NEWSLETTER