Κυριακή, 14 Μαρτίου 2021 20:29

1,6 εκ. ευρώ για αποκατάσταση θρησκευτικών μνημείων της Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
1,6 εκ. ευρώ για αποκατάσταση θρησκευτικών μνημείων της Μεσσηνίας

Στο ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν 4 έργα αποκατάστασης θρησκευτικών μνημείων στην Πολίχνη, την Άνθεια, την Αίπεια και το Πήδημα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας εντάχθηκαν τα έργα:
1) Αποκατάσταση του ναού Ταξιαρχών και του οχυρωματικού του περιβόλου στο κάστρο της Πολίχνης, στον Δήμο Οιχαλίας, με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ναού καθώς και του οχυρωματικού περιβόλου. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του.
2) Αποκατάσταση του Καθολικού και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της μονής Ελληνικών Παλαιοκάστρου, στην Ανθεια του Δήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ναού και θα απομακρυνθούν οι αλλοιώσεις των μεταγενέστερων επεμβάσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του καθολικού και στον περιβάλλοντα χώρο. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του.
3) Αποκατάσταση ναού Παναγίτσας στην Αίπεια του Δήμου Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 185.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ναού. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του.
4) Αποκατάσταση ναού Αγίας Κυριακής, στο Πήδημα του Δήμου Καλαμάτας, και συντήρηση τοιχογραφιών του, με προϋπολογισμό 240.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποδοθεί το μνημείο στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του. Θα λειτουργεί με ευθύνη της ΕΦΑ Μεσσηνίας και το αρμόδιο προσωπικό της θα αντιμετωπίσει κάθε μελλοντική ανάγκη λειτουργικότητας και συντήρησης.

 


NEWSLETTER