Σάββατο, 03 Ιουλίου 2021 09:06

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ξεκίνησε η καταβολή ενισχύσεων 2 εκ. ευρώ σε επιχειρήσεις

Γράφτηκε από τον
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ξεκίνησε η καταβολή ενισχύσεων 2 εκ. ευρώ σε επιχειρήσεις

 

Ξεκίνησε η καταβολή των ενισχύσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την πίστωση 270.000 ευρώ στο λογαριασμό των πρώτων δικαιούχων.

Αυτό δήλωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας στην "Ε" – ενώ για τις 550 ενστάσεις δικαιούχων είπε ότι καταβάλλεται προσπάθεια να ξεπεραστούν τα τυπικά προβλήματα και να πάρουν τελικώς την ενίσχυση οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Νίκα, την επόμενη εβδομάδα θα πιστωθούν σε λογαριασμούς δικαιούχων 2 εκ. ευρώ, ενώ η καταβολή των επόμενων 10 εκ. ευρώ θα εξαρτηθεί από την πορεία κατάθεσης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζουμε ότι συνολικά θα δοθούν ενισχύσεις ύψους 40 εκ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται το ποσό να αυξηθεί αν βρεθεί τρόπος να πληρωθούν οι 550 δικαιούχοι που έχασαν την ενίσχυση για τυπικούς λόγους, είτε από λογιστικό λάθος είτε από πλημμελή συμπλήρωση της αίτησης. Πολλοί μάλιστα από τους 550 δικαιούχους που έχασαν την ενίσχυση είχαν λάβει πολύ μεγάλη βαθμολογία με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αλλά τελικώς βρέθηκαν εκτός λίστας για τυπικούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τροποποίηση της Περιφέρειας δόθηκε "παράταση του χρόνου υποβολής αιτήματος ελέγχου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου". Η τροπολογία προκάλεσε ανησυχία στην επιχειρηματική κοινότητα, καθώς πολλοί δικαιούχοι φοβήθηκαν ότι θα καθυστερήσει η καταβολή των ενισχύσεων. Οι ανησυχίες ανάγκασαν την Περιφέρεια να εκδώσει καθησυχαστική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

«Δεν υφίσταται ζήτημα καθυστερήσεων στην καταβολή των ενισχύσεων της δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Η πρόσφατη 7η τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης αφορά αποκλειστικά διαχειριστικούς λόγους, παράταση προθεσμίας για δικαιούχους με δυσκολία στην εξασφάλιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάλυψη των δυνητικών δικαιούχων που θα δικαιωθούν στην διαδικασία των ενστάσεων, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν δικαιολογητικά πληρωμής.

Αναλυτικά:

i. Λόγω τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου Covid-19, η δράση θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ έως τις 31/12/2021 (σύμφωνα με την 5η τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19. C(2021) 564 final/28.1.2021), στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου Covid-19.

ii. Δίνεται η δυνατότητα της έκδοσης Αποφάσεων Ένταξης, οι οποίες αποτελούν και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, μέχρι την 31/08/2021, ώστε και οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που εκδίδονται από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου να εκδοθούν μέχρι τις 31/08/2021.

iii. Παρατείνεται η διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ώστε το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης ένταξης όπως ισχύει και έως 30/09/2021».

Θ.Λ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER