Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2021 17:40

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ενημερωτική σύσκεψη για το πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων

Γράφτηκε από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ενημερωτική σύσκεψη για το πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων

Τηλεδιάσκεψη είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τα στελέχη από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Εργων των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τον περί αναθέσεων νέο νόμο 4782/2021, που αντικαθιστά τον προγενέστερο σχετικό νόμο 4412/2016 και αφορά -μεταξύ άλλων- τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.

Στην τηλεδιάσκεψη, ειδικότερα, αναλύθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο και παρουσιάστηκαν οι τροποποιήσεις που επήλθαν προκειμένου να αυξηθούν οι απορροφήσεις των πιστώσεων για έργα.


NEWSLETTER