Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 14:40

Ανακοίνωση Πατσαρίνου για τις καθυστερήσεις στο Ακρογιάλι

Γράφτηκε από την
Ανακοίνωση Πατσαρίνου για τις καθυστερήσεις στο Ακρογιάλι

Ανακοίνωση για την ανησυχητική καθυστέρηση του έργου προστασίας των ακτών στο Ακρογιάλι εξέδωσε ο επικεφαλής της "Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου" Νίκος Πατσαρίνος.

 

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Πρόσφατα, μετά την παρέμβασή μας για την ανάγκη να ολοκληρωθεί σύντομα το έργο χωρίς «εκπτώσεις», δεσμεύτηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σαν υπεύθυνος του έργου, για την ολοκλήρωσή του μέσα στους προβλεπόμενους συμβατικούς χρόνους. Όμως ο καιρός περνά, πλησιάζει ο κρίσιμος χρόνος του καλοκαιριού για τους κατοίκους της τουριστικής περιοχής και το έργο έχει αρκετό καιρό σταματήσει δημιουργώντας εύλογες ανησυχίες.

Γνωρίζοντας ότι:

  • Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
  • Υπάρχουν ελλείψεις στη μελέτη.
  • Προέκυψαν αρκετά προβλήματα κατά την υλοποίησή του.
  • Γίνονται πολλές «ζυμώσεις» κάτω από το τραπέζι.
  • Κάθε παράγοντας δίνει τις δικές του ερμηνείες και απαντήσεις «κατά το δοκούν».

Θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι χρειάζεται:

1. Να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια, για τα προβλήματα που έχουν προκύψει, στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα πρέπει να διασφαλιστεί αυτό για τους άμεσα θιγόμενους κατοίκους της περιοχής και να υπάρχει συνεχής ανταλλαγή απόψεων.

2. Στη φάση που βρίσκεται το έργο πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί η ολοκλήρωση των εργασιών προστασίας του οικισμού του Ακρογιαλίου. Αυτό σημαίνει ότι στο πρόσωπο του οικισμού πρέπει να γίνουν γρήγορα οι εργασίες ολοκλήρωσης των προβόλων και των επιχώσεων.

3. Επειδή πρόκειται για ενιαία μελέτη με αυτή του αντίστοιχου έργου που γίνεται στη Μικρή Μαντίνεια από το Δήμο Καλαμάτας και υπάρχουν κοινά προβλήματα, πρέπει αυτά να ενιαιοποιηθούν, να ιεραρχηθούν και σταδιακά να επιλυθούν.

4. Με δεδομένο ότι ο κίνδυνος να μείνει το έργο στη μέση είναι εμφανής και κάποιοι θα «σφυρίζουν αδιάφορα», θα υποδεικνύουν τους άλλους ως υπεύθυνους και κάποιοι θα έχουν κερδοσκοπήσει, τώρα πρέπει με πλήρη διαφάνεια να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα που έχουν πολιτικές, κοινωνικές, θεσμικές, υπηρεσιακές και τεχνοκρατικές προεκτάσεις.

Μην ξεχνάμε ότι από την αρχική μελέτη εκκρεμούν κι άλλα έργα προστασίας ακτών που πρέπει να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής πλευράς του Μεσσηνιακού κόλπου. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τις Υπηρεσίες και τους κατοίκους για την ολοκλήρωση των έργων και αυτό μπορεί να εκφραστεί με μια κοινή σύσκεψη. Από την πλευρά μας διαθέτουμε, στο βαθμό που μας αντιστοιχεί, όλες μας τις δυνάμεις για να ολοκληρωθούν σωστά αυτά τα απαραίτητα έργα.

 

12/4/2013

Για την  «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ

 

 


NEWSLETTER