Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 21:45

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προγραμματική σύμβαση για σκουπίδια Μάνης

Γράφτηκε από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προγραμματική σύμβαση για σκουπίδια Μάνης

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμβληθεί, μέσω προγραμματικής σύμβασης, με το Δήμο Δυτικής Μάνης προκειμένου να υλοποιηθούν υποστηρικτικές ενέργειες στην κατεύθυνση της διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων του, μέχρι την έναρξη και λειτουργία του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων.

Αυτό γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, διευκρινίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να αποφευχθούν ζητήματα και πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, λαμβάνοντας υπόψη και την υγειονομική κρίση που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid-19.

(Φωτογραφία αρχείου)


NEWSLETTER