Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 22:44

Διαμαρτυρία Μπούζα για καθυστέρηση συζήτησης επερωτήσεων

Γράφτηκε από την
Διαμαρτυρία Μπούζα για καθυστέρηση συζήτησης επερωτήσεων

Επιστολή διαμαρτυρίας για την καθυστερημένη συζήτηση των επερωτήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο έστειλε στον πρόεδρο του Σώματος Μανώλη Σκαντζό η σύμβουλος Αντωνία Μπούζα.

Αναλυτικά η επιστολή της κ. Μπούζα: "Σύμφωνα με την παρ.6 του αρ.167 του «Καλλικράτη» (ν.3852/2010) ως ισχύει, δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» στις 20.7.2020 Υπουργική Απόφαση (42071/6.7.2020) για τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων, προκειμένου να ασκούνται απρόσκοπτα τα δικαιώματα των εκπροσώπων των πολιτών στο πλαίσιο της δημοκρατίας και να λειτουργεί δημοκρατικά το θεσμικό όργανο. Σύμφωνα δε, με το άρθρ. 17 συζητούνται οι επερωτήσεις για θέματα που αγγίζουν την κοινωνία και πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για τα πεπραγμένα των διοικούντων. Άλλωστε αναφέρει ρητά ο κανονισμός πως «οι επερωτήσεις έχουν σκοπό τον έλεγχο του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών για ζητήματα άμεσης επικαιρότητας, με διερεύνηση των αιτιών ή του σκοπού για τον οποίο έγινε ή παραλήφθηκε ένα γεγονός ή μια πράξη». Με δεδομένη την συνειδητή καθυστέρηση συζήτησης καίριων θεμάτων στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο και την καταστρατήγηση του νόμου, αφού ζητήματα επικαιρότητας συζητούνται με μεγάλη καθυστέρηση, δηλαδή άκαιρα, παρακαλώ όπως συμμορφωθείτε με τη σχετική εγκύκλιο και λειτουργήσετε δημοκρατικά στο πλαίσιο των καθηκόντων σας. Προσωπικά έχω υποβάλει επερωτήσεις από τα μέσα Οκτωβρίου και τέλη Νοεμβρίου δεν έχουν καν προσδιοριστεί πότε θα συζητηθούν, ενώ κατά σύστημα και προηγούμενες επερωτήσεις μου, όπως και όλων των λοιπών συναδέλφων, συζητήθηκαν πάλι έξω από τις νόμιμες προθεσμίες, με ιδιαίτερη καθυστέρηση και εμφανή ενόχληση από πλευράς της περιφερειακής αρχής. Στη δίχρονη άσκηση των καθηκόντων σας, έχετε πλειστάκις λάβει παράτυπες εντολές παρουσία όλων των συμβούλων του Σώματος, στη διάρκεια των συνεδριάσεων και έχετε αποδεχτεί τις εντολές αυτές, δυναμιτίζοντας το κύρος του θεσμού και υποτιμώντας και ακυρώνοντας το θεσμικό σας ρόλο. Παρακαλώ για την πιστή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του Σώματος και την κόσμια συμπεριφορά σας στους αιρετούς εκπροσώπους των πολιτών".

 


NEWSLETTER