Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022 17:49

Προκήρυξη διευθυντικών θέσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Προκήρυξη διευθυντικών θέσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης έχει προβεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Πρόκειται, ειδικότερα για 6 θέσεις: α) Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών. β) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας. γ) Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. δ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. ε) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. στ) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι 15ήμερη, ξεκίνησε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου και λήγει την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας επανέλαβε ότι οι γενικοί διευθυντές μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους από την Π.Ε. από την οποία προέρχονται, καθώς είναι εφικτή η άσκηση διοίκησης μέσω τηλεδιασκέψεων.

Η πλήρης προκήρυξη έχει αναρτηθεί στη “Διαύγεια” του υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΚΩΘ46ΜΤΛ6-2Ξ9) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΘΙΓ7Λ1-ΤΓΝ), καθώς και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών στη διαδρομή Υπουργείο / Αναρτηθέντα Εγγραφα / Προκηρύξεις https://www.ypes.gr/prokiriksis/

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER