Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013 07:25

Αδιαφάνεια στο έργο διαχείρισης σκουπιδιών

Γράφτηκε από την
Αδιαφάνεια στο έργο διαχείρισης σκουπιδιών

"Βροχή" αντιδράσεων και ερωτημάτων έχει προκαλέσει η διαδικασία παραχώρησης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο, που ανακοινώθηκε σε φιέστα η οποία οργανώθηκε στην Τρίπολη με τη συμμετοχή 4 υπουργών.

Κοινός παρονομαστής των αντιδράσεων είναι οι καταγγελίες για αδιαφάνεια, καθώς δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόρηση για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις χωροθετήσεις, τη μέθοδο που επιλέχθηκε και το οικονομικό κόστος. Κάποια στοιχεία που κυκλοφόρησαν γι’ αυτό αμφισβητούνται έντονα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν οι πολίτες πόσο θα στοιχίσει στην τσέπη τους αυτή η ιστορία.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από την πλευρά της Περιφέρειας, παρά το γεγονός ότι τα ερωτήματα έχουν τεθεί εδώ και ημέρες, δεν έχει δοθεί καμία απάντηση. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η σιωπή των παραγόντων της μείζονος μειοψηφίας (παράταξη Δράκου) που έχουν τη συνευθύνη για τη διαδικασία και την απόφαση.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή με την οποία ζητείται να δοθούν απαντήσεις σε 10 ερωτήματα:

1. Παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει τον ανάδοχο η "Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου";

2. Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου για την "Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου" ή και η πρόσκληση υποβολής προσφορών προβλέπει διαδικασία περιβαλλοντικής εξαίρεσης για τα έργα και δράσεις που θα υλοποιεί ο ανάδοχος;

3. Στην προσφορά του προσωρινού αναδόχου ποιο προβλέπεται να είναι το κόστος/τέλος χρήσης που θα επιβαρύνει τους ΟΤΑ;

4. Προβλέπονται εμπροσθοβαρείς πληρωμές στη σύμβαση ΣΔΙΤ;

5. Αναλαμβάνει το Δημόσιο την υποχρέωση να ρυθμίσει ή να εξασφαλίσει με όποιο τρόπο τη διοικητική παύση λειτουργίας υποδομών ή εν γένει δραστηριοτήτων μη συμβατών ή και ανταγωνιστικών με το έργο του αναδόχου;

6. Τι ειδικότερα προβλέπεται για την επίλυση διαφορών ανάμεσα στον ανάδοχο και το Δημόσιο που συμμετέχει στη ΣΔΙΤ;

7. Προβλέπεται ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων;

8. Προβλέπεται ή υπάρχει ήδη μελέτη σκοπιμότητας για την επιλογή τεχνολογιών, αριθμού μονάδων κλπ, όπως ορίζει η ισχύουσα ΣΜΠΕ;

9. Ποιος προβλέπεται να είναι ο δημόσιος φορέας που συμμετέχει στη ΣΔΙΤ;

10. Προβλέπεται να έχουν λόγο οι ΟΤΑ στην κοστολόγηση των υπηρεσιών;

Παράλληλα οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν να κατατεθούν αντίγραφα:

1. Της πρόσκλησης για υποβολή δεσμευτικών προσφορών συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων, ως απεστάλη προς τους διαγωνιζόμενους από την αρμόδια αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2. Της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος "ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ".

3. Του σχεδίου των όρων σύμβασης για τη ΣΔΙΤ.

 

ΔΗΜΑΡ

Δριμύτατες είναι και οι επικρίσεις από τη ΔΗΜΑΡ Πελοποννήσου η οποία θέτει 11 ερωτήσεις:

1. Αλλαξε ή όχι ο περιφερειακός σχεδιασμός που είχε εγκριθεί το 2010 και προέβλεπε ανακύκλωση στην πηγή και λειτουργία ΧΥΤΥ; 

2. Τι θα γίνει με όλους τους ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους στην Πελοπόννησο που μολύνουν το περιβάλλον, μέχρι το έτος 2016 που υποτίθεται πως θα ολοκληρωθεί ο εγκριθείς σχεδιασμός; 

3. Ποια είναι η τεχνική λύση που έχει προκριθεί; Γιατί μας την κρύβουν; 

4. Πού προβλέπεται να χωροθετηθούν οι δράσεις του σχεδιασμού (σταθμοί μεταμόρφωσης απορριμμάτων και εργοστάσια επεξεργασίας); 

5. Είναι εξασφαλισμένες οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και πότε αυτές προβλέπεται να εγκριθούν; 

6. Γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές των υπολοίπων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό;

7. Γιατί δεν μας λένε από ποια στοιχεία προκύπτει ότι η προσφορά της μειοδότριας εταιρείας των 61 ευρώ ανά τόνο, αλλά και η προσφορά για την συνολική επένδυση ήταν η πλέον συμφέρουσα;

8. Τι ακριβώς αφορά η προσφορά των 61 ευρώ ανά τόνο; Αποτελεί πρόσθετο κόστος που θα επιβαρύνει τον πολίτη πέραν των ισχυόντων δημοτικών τελών που καλύπτουν τα έξοδα αποκομιδής και μεταφορά των οικιακών αποβλήτων; 

9. Εχει τεθεί κατώτατο πλαφόν στις ποσότητες απορριμμάτων που πρέπει να παραδοθούν στη μειοδότρια εταιρεία; Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό διότι η τυχόν θέσπιση πλαφόν στις ποσότητες αποτελεί ένα σοβαρό αντικίνητρο στο να προχωρήσουν οι δήμοι σε προγράμματα ανακύκλωσης στην πηγή. 

10. Πώς προβλέπεται να γίνει η διαχείριση νοσοκομειακών, αγροτικών και βιομηχανικών και βιοτεχνικών αποβλήτων; 

11. Πόσο προβλέπεται να είναι το κόστος που θα επιβαρύνει τους ΟΤΑ και κατ΄ επέκταση τους φορολογούμενους δημότες από τη λύση που έχει επιλεγεί και την οποία δεν έχουν ανακοινώσει;".

 

"ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ"

Από την πλευρά της η "Λαϊκή Συσπείρωση" καταγγέλλει μεταξύ άλλων παραπλάνηση των πολιτών και σε ανακοίνωση σημειώνει τα εξής: «Το κόστος των 60 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων που ανακοίνωσαν αφορά μόνο την επεξεργασία (από την πύλη του εργοστασίου και μέσα). Δεν περιλαμβάνονται:

- Το κόστος αποκομιδής και μεταφοράς στους χώρους μεταφόρτωσης (ΣΜΑ),

- Το κόστος μεταφόρτωσης και μεταφοράς στο εργοστάσιο,

- Το κόστος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και

- Ο Φ.Π.Α.

Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες διαμορφώνουν ένα χαράτσι (τέλος) γύρω στα 150 € ανά τόνο από τα 25 – 30 € που ήταν μέχρι πέρσι.

Επιπλέον ο παραχωρησιούχος έχει την ευχέρεια να αυξάνει το τέλος όταν και όσο κρίνει αναγκαίο για την κερδοφορία του όπως γίνεται και με τα διόδια αφού από τη σύμβαση αυτός αποφασίζει για την τεχνολογία, τις μεθόδους διαχείρισης, τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση του τέλους".


NEWSLETTER