Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 12:16

Αύξηση χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις υπόσχεται ο Τατούλης

Αύξηση χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις υπόσχεται ο Τατούλης

 

“Αυξάνουμε άμεσα την πρόβλεψη του ΠΕΠ, από 19 εκ. σε 70 εκ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων”. Τα παραπάνω τονίζει ο υποψήφιος περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης και η παράταξή “Νέα Πελοπόννησος”.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Στηρίζουμε την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στην Πράξη. Δίνουμε έμφαση στα Ευρωπαϊκά και ανταγωνιστικά προγράμματα για άντληση πόρων και την ενίσχυση της καινοτομίας στην πραγματική οικονομία. Αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, αλλά και το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης και δημιουργούμε ένα ευνοϊκό συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο τόσο για την υλοποίηση δημόσιων, όσο κυρίως ιδιωτικών επενδύσεων.

Δεσμευόμαστε για την άμεση αύξηση, από 19 εκ. σε 70 εκ. ευρώ, της πρόβλεψης του ΠΕΠ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο, η οποία με ταυτόχρονη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων μπορούν να δημιουργήσουν επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Προωθούμε οριζόντιες, αλλά και εξειδικευμένες δομές και παρεμβάσεις:

 Επανασυστήνουμε το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πελοποννήσου ως ένα σύγχρονο Intelligence Unit και Innovative Hub για την Πελοπόννησο, με επενδυτική κατεύθυνση.

 Συνεργαζόμαστε με ακαδημαϊκά ιδρύματα για την εφαρμογή ενός Συστήματος Πληροφοριών Εφαρμόσιμης Καινοτομίας / Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support System) με δεδομένα από τους πολίτες.

 Δημιουργούμε Κοινότητες Γνώσης (Knowledge Communities) με ακαδημαϊκούς φορείς και επιχειρήσεις και έμφαση στην Πελοποννησιακή καινοτομία.

 Μετασχηματίζουμε, μέσω της καινοτομίας, την περιφερειακή μας οικονομία σε μια υπερδομή υποστήριξης και αναδημιουργίας διεθνώς αναγνωρισμένων ανταγωνιστικών υπηρεσιών καθώς και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 Εφαρμόζουμε πρόγραμμα για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και ανατρεπτικής καινοτομίας στις Πελοποννησιακές επιχειρήσεις.

 Προσφέρουμε κίνητρα για τη δημιουργία Campus Καινοτομίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Πελοποννήσου. Μέρος των αποτελεσμάτων του campus θα κατευθύνονται προς όφελος της κοινωνίας.

 Αναπτύσσουμε πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων στο τομέα της καινοτομίας και της προηγμένης τεχνολογίας στην Πελοπόννησο (data center, ΑΙ, βιοτεχνολογία, ενέργεια κα).

 Συμμετέχουμε, με ερευνητές της Πελοποννήσου, σε Εκθέσεις και φόρα καινοτομίας, δημιουργούμε Portal και digital campaign για την καινοτομία στην Πελοπόννησο.

 Δημιουργούμε δεξαμενή μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων και χορηγιών για την υποστήριξη καινοτόμων εφαρμογών από νέους επιστήμονες στην Πελοπόννησο.

 Παρακολουθούμε συστηματικά, με δεδομένα και στοιχεία, ολόκληρο το παραγωγικό και καινοτομικό σύστημα της Πελοποννήσου μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας Συστήματος Παρακολούθησης Δεδομένων και Ανατροφοδότησης (PDCA).

 Προγραμματίζουμε σε ετήσια βάση/ημερολόγιο τουλάχιστον 12 βασικές κοινές δράσεις για ολόκληρο το παραγωγικό και καινοτομικό σύστημα της Πελοποννήσου.