Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 08:32

Ο Δ. Πτωχός για το πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027: “Να καλύψει τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας”

Ο Δ. Πτωχός για το πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027: “Να καλύψει τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας”

«Η στρατηγική μας συνάδει με τις ενωσιακές και εθνικές πολιτικές, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειάς μας, τις οποίες θέτουμε ως προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε την Πελοπόννησο στην πορεία σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε στην εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027.

Επίσης, επεσήμανε, ζητήματα της νέας προγραμματικής περιόδου, τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν, προκειμένου το Πρόγραμμα να καλύψει τις σημαντικές αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας, όπως η προστασία των ηλικιωμένων, η κάλυψη των άμεσων και σοβαρών αναγκών για μεταφορικές υποδομές και ο περιορισμός των οριζόντιων πολιτικών στα Περιφερειακά Προγράμματα, με εστίαση και χρηματοδοτική ένταση στην κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας.
«Η μεγάλη αύξηση της τάξεως του 60% μας γεμίζει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρειά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, σχετικά με την αύξηση των διαθέσιμων πόρων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027, συνήλθε στην 3η Συνεδρίασή της, χθες Τρίτη στην Καλαμάτα, υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, στην οποία παρέστησαν 41 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 61 μελών (26 δια ζώσης και 15 διαδικτυακά), και 6 μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 9 μελών.
Κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών, ο προϊστάμενος της Γεωγραφικής Μονάδας Ελλάδα – Κύπρος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, Κάρστεν Ράσμουσεν εξέφρασε την ικανοποίησή του και συνεχάρη την Διαχειριστική Αρχή και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και για τις υψηλές επιδόσεις (τις καλύτερες σε επίπεδο Ένωσης) του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027.
Επίσης, ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Γεωγραφικής Μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, κος Paquet, επισήμανε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης είναι σε πολύ καλή θέση για σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και κοινωνικής συνοχής, τομείς που στο ευρωβαρόμετρο φαίνεται ότι εστιάζουν οι ευρωπαίοι πολίτες.
Με τη σειρά του, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος ανέφερε ότι παρ’ όλο που κατά την περίοδο 2014-2020, παρουσιάσθηκαν σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως ανώριμα τεχνικά έργα και συνεχόμενες κρίσεις, τελικά τα Προγράμματα ολοκληρώθηκαν αποτελεσματικά, με ιδιαίτερες επιδόσεις το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Εξέφρασε δε τη βεβαιότητά του ότι θα υλοποιηθούν αποτελεσματικά και με επιτυχία τα Προγράμματα της περιόδου 2021-2027, με παράδειγμα το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027, το οποίο παρουσιάζει πολύ υψηλές επιδόσεις, με δυναμικό ξεκίνημα.
Ακόμα, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επεσήμανε ότι τα Περιφερειακά Προγράμματα είναι πολύ σημαντικά, διότι αντιμετωπίζουν σοβαρά περιφερειακά και τοπικά προβλήματα.
Στη συνέχεια, παρουσιάσθηκε συνοπτικά από τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, Αντώνη Ψαράκη, η πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014 – 2020 και οι προοπτικές ολοκλήρωσής του, οι οποίες καλύπτουν απόλυτα τις αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις.
Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για το υψηλό επίπεδο εφαρμογής και τις ιδιαίτερα θετικές προοπτικές ολοκλήρωσης του Προγράμματος.
Να σημειωθεί πως παρουσιάσθηκαν από τους αντίστοιχους δικαιούχος στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τα παρακάτω τέσσερα (4) έργα ιδιαίτερης αναπτυξιακής σημασίας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027.
1) Προστασία – Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Διόλκου / Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
2) Μέτρα Σταθεροποίησης Βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασιάς / Περιφέρεια Πελοποννήσου.
3) Συνέχιση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ναυπλιέων / Δήμος Ναυπλιέων
4) Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Τρίπολης με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Αρκαδίας / Δήμος Τρίπολης.