Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2011 17:06

Παρέμβαση Δελφάκη για το Συμπαραστάτη του Δημότη

Γράφτηκε από την

Ο συμπαραστάτης του Δημότη προβλέπεται από το Νόμο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και είναι ένας σημαντικός θεσμός, αν σκεφτεί κανείς ότι οι Δήμοι εμφανίζονται στα μάτια των δημοτών να δρουν πολλές φορές αυθαίρετα, να υπάρχουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, να μην ικανοποιούνται νόμιμα αιτήματα δημοτών κλπ. Κατά το νομοθέτη ο συμπαραστάτης, που πρέπει να είναι ένα άτομο με εμπειρία και γνώσεις διοίκησης, διαμεσολαβεί μεταξύ Δήμου και πολίτη, δέχεται παράπονα και αιτήματα των δημοτών στα οποία απαντά το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες και με το κύρος της θέσης του απευθύνεται στις δημοτικές υπηρεσίες και βέβαια στη διοίκηση του Δήμου για να τα ικανοποιήσουν. Τούτα τα λίγα από μόνα τους σημαίνουν ότι ο συμπαραστάτης πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητος από τη Διοίκηση του Δήμου, άνθρωπος που τον διακρίνει η αντικειμενικότητα και η δημοκρατική – διαφανής λειτουργία και ακόμα άνθρωπος που δεν θα έκανε εκπτώσεις στο έργο του, από παρεμβάσεις Δημάρχου και αντιδημάρχων, πρωτίστως. Δηλαδή, εν τέλει, δεν μπορεί να είναι άλλος ένας σύμβουλος του Δημάρχου!!!!.  
Επειδή ακριβώς πρέπει να είναι τέτοιος που περιγράφηκε παραπάνω, ο νόμος προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία για την εκλογή του, δηλ. τα 2/3  των δημοτικών συμβούλων. Επομένως, για να εκλεγεί συμπαραστάτης  στο Δήμο Τρίπολης έπρεπε να συγκεντρώσει 27 τουλάχιστον ψήφους. Με το δεδομένο ότι η παράταξη της πλειοψηφίας έχει 25 συμβούλους, ακόμα κι αν όλοι αυτοί λόγω «παραταξιακής πειθαρχίας» ψήφιζαν το ίδιο πρόσωπο, δεν αρκούσαν, δεν αρκούν. Το ίδιο ισχύει και για τις παρατάξεις της μειοψηφίας που διαθέτουν όλες μαζί 16 δημοτικούς συμβούλους. Επομένως, δεν θα εκλεγόταν συμπαραστάτης κάποιος που δεν θα λάμβανε ψήφους και από την πλειοψηφία και από τη μειοψηφία.
Συμπερασματικά, ο ίδιος ο θεσμός επέβαλε συνεννόηση μεταξύ όλων ή περισσοτέρων της μιας παρατάξεων και πάντως απαραιτήτως στη συνεννόηση αυτή θα έπρεπε να συμμετέχει η παράταξη της πλειοψηφίας. Θα έπρεπε, λοιπόν, με πρωτοβουλία ασφαλώς του κ. Δημάρχου, να προηγηθούν διαβουλεύσεις και μάλιστα περισσότερες της μιας, μέχρι να τελεσφορήσει μια υποψηφιότητα. 
Τα ανωτέρω αυτονόητα δεν έγιναν και ο κ. Δήμαρχος φέρει αποκλειστικά την ευθύνη, αφού μόνο δική του μπορούσε να είναι μια τέτοια πρωτοβουλία. Θεώρησε, φαίνεται, ότι θα εκλεγόταν ο στηριζόμενος απ΄ αυτόν, όπως και νάχει, ίσως είχε εξασφαλίσει, στα λόγια όπως αποδείχθηκε, κάποιες επιπλέον ψήφους και από άλλες δημοτικές παρατάξεις!!!!. Αν έτσι συνέβησαν τα πράγματα (σίγουρα έτσι συνέβησαν) δεν είναι ενέργεια που τον τιμά, υπό την έννοια ότι μεμονωμένες παρεμβάσεις στο εσωτερικό των άλλων παρατάξεων, παραπέμπουν σε λογικές άλλων εποχών.
Το αποτέλεσμα είναι ότι συμπαραστάτης δεν εκλέχτηκε στο Δήμο Τρίπολης και μάλιστα αναπτύσσεται μια «αντιπαράθεση και ρητορική» για τα διαδικαστικά ζητήματα και όχι για την ουσία του θέματος, που κατά τη γνώμη μου είναι αυτή που προανέφερα. Η αιτιολογία περί την εσφαλμένη διαδικασία (αν έπρεπε να υπάρχουν νέες υποψηφιότητες κάθε φορά ή όχι) που προβλήθηκε ως λόγος για την αποχώρηση της παράταξης του κ. Παυλή στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στο θέμα αυτό, δεν είναι ασφαλώς σοβαρή. Ας έμεναν στη συνεδρίαση να ψηφίσουν. Τι νόημα είχαν κι άλλες υποψηφιότητες αν δεν είχε προηγηθεί η συνεννόηση που προαναφέρω; Εν πάση περιπτώσει και χωρίς νέες υποψηφιότητες υπήρχαν τρεις υποψήφιοι, υπήρχε το λευκό. ΄Η μήπως υπήρξε κάποιος φόβος;
Ορισμένα πράγματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη σοβαρότητα και δυστυχώς  η εκλογή του συμπαραστάτη δεν αντιμετωπίστηκε έτσι.
Έχει τεράστια σημασία να θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης δημοτικής αρχής και μάλιστα από το 2008 (δύο και πλέον χρόνια πριν τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»), το δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης είχε αποφασίσει τη σύσταση της επιτροπής «διαφάνειας και ακροάσεων». Μάλιστα είμαι υπερήφανος που ως πρόεδρος τότε του δημοτικού συμβουλίου είχα συντάξει την εισήγηση και αξίζει να αναφέρω ορισμένα της σημεία κατά λέξη:
<< ………   Εργο της επιτροπής είναι να διατυπώνει εγγράφως προτάσεις και συστάσεις προς το Δήμο και το δημοτικό Συμβούλιο …… για όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την εξασφάλιση της διαφάνειας, την τήρηση της νομιμότητας, την καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης και την προάσπιση των δικαιωμάτων των δημοτών σε ενδεχόμενες παραβιάσεις τους από τη διοίκηση,  τα κάθε είδους όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου. Η επιτροπή, είτε κατόπιν αναφορών και παραπόνων πολιτών, είτε κατόπιν παραπομπής θέματος σ΄ αυτήν …… , ερευνά την νομιμότητα των ενεργειών όλων των οργάνων του Δήμου και ερευνά τυχόν παραλείψεις τους.  Ειδικότερα ερευνά: Την νομιμότητα προκηρύξεων μελετών και έργων. Την νομιμότητα προμηθειών και συμβάσεων. Την νομιμότητα δημοπρασιών και αναθέσεων. Την νομιμότητα διαδικασιών και πράξεων που αφορούν ακίνητα του Δήμου και κληροδοτημάτων τη διαχείριση των οποίων έχει το δημοτικό συμβούλιο, όπως εκποίησης, δωρεάς, ανταλλαγής,  εκμίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, καθώς και την νομιμότητα πράξεων μίσθωσης για λογαριασμό του Δήμου. Ακόμα ερευνά περιπτώσεις προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην επαφή του με τον Δήμο, όπως ελλιπής ενημέρωση, άρνηση παροχής πληροφοριών, υπερβολική καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτημάτων κλπ……
1) Η επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη δημοτικούς συμβούλους ή ιδιώτες ή από το συνδυασμό και των δύο κατηγοριών…... Στην Επιτροπή συμμετέχουν και όλες οι δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με τη δύναμή τους σε δημοτικούς συμβούλους, με εκπροσώπους τους που προτείνονται απ΄ αυτές. 2) Η επιτροπή, αφού επιληφθεί, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. Ι, του θέματος που έχει να αντιμετωπίσει, λαμβάνει από τις υπηρεσίες του Δήμου τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητεί για τη διευκόλυνση του έργου της, δια του Προέδρου της. Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του Δήμου υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της επιτροπής όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το ερευνώμενο ζήτημα.  Όταν η επιτροπή επιλαμβάνεται θέματος, μετά από αναφορά - παράπονο πολιτών,   η γνωμοδότησή της κοινοποιείται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στον παραπονούμενο πολίτη………>>.
Αποδεικνύεται ότι αν κάποιος θέλει να λειτουργήσει με νομιμότητα και με έλεγχο βρίσκει τρόπο.

Νίκος Δελφάκης


NEWSLETTER