Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011 18:00

Συζήτηση για τα οικονομικά της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ζητεί ο Δ. Δράκος

Γράφτηκε από την

Κύριε Περιφερειάρχα,
Όπως είναι ήδη φανερό,  οι προσδιορισμένοι πόροι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,   μέσα από το πρόγραμμα Καλλικράτης, είναι  ασφυκτικά περιορισμένοι για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας και της πραγματοποίησης,   της μεγάλης  αποστολής του θεσμού.
Πολλώ δε μάλλον,  δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη διοικητική,  πολιτική και οικονομική Αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης,  όπως το Σύνταγμά μας επιτάσσει. ( άρθρο 102, παρ. 2&5)
Και τούτο διότι:
•Δεν υιοθετήθηκε η ανάγκη, για φορολογική και Δημοσιονομική μεταρρύθμιση από την Κυβέρνηση όπως πολλές φορές  η ίδια, είχε προηγουμένως επαγγελθεί  .
•Προωθήθηκε η επιλογή του 2,4% του εισοδήματος Φυσικών και Νομικών  προσώπων και του 4% του Φ.Π.Α.,  ως πηγή εσόδων.  Μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης, επιλογή η οποία δεν εξασφαλίζει τα απαραίτητα έσοδα  για την λειτουργία του θεσμού .
•Έγινε η αναγραφή  800 εκ.€ στον προϋπολογισμό ως εσόδων της Π.Α. και η  ουσία ανάκλησή της «εν μια νυκτί »,  με Υπουργικές εγκυκλίους  και αποφάσεις. Έτσι, οδηγηθήκαμε στα δωδεκατημόρια και στο  καθεστώς  περικοπών του 2010.
•Φορτώθηκε η ανάληψη της ευθύνης στις Π.Α.,  μέσα από τους   ΚΑΠ.,  των δαπανών μισθοδοσίας άνω των 15.000 Υπαλλήλων της Π.Α.
• Σε πρόσφατη επίσκεψη του προσωρινού συμβουλίου της ΕΝ.ΠΕ. στον κο Παπακωνσταντίνου,  αντί να δοθούν  από τον Υπουργό απαντήσεις για τα παραπάνω, ιδιαίτερα δε για το ζήτημα των οφειλών της Κυβέρνησης και των παρακρατηθέντων πόρων,…….. λάβαμε «οδηγίες προς ναυτιλλόμενους»,  περικοπών  και περιστολής,  της μιζέριας των ήδη ελαχίστων και μη απολύτως εξασφαλισμένων χρηματοδοτήσεων ακόμα δε και προγραμματισμένων έργων . 
• Σύμφωνα με το άρθρο 270 του Καλλικράτη  κοστολογούνται οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η αυτοδιοίκηση . Μέχρι σήμερα  ουδεμία εργασία ουσιαστική και τεκμηριωμένη έχει γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση. Επομένως καμία απόφαση για το ζήτημα αυτό  δεν έχει ληφθεί. Αποτέλεσμα,  η συνεχής επιβάρυνση της Αυτοδιοίκησης με δυσβάστακτα βάρη .

•Μόλις προ ολίγων ημερών  και με μεγάλη καθυστέρηση, δόθηκε προς διαβούλευση, σχέδιο Π.Δ. για το πενταετές   Αναπτυξιακό πρόγραμμα  «Ελλάδα»,  από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
Εις το σχέδιο αυτό,  δυστυχώς υπάρχουν πολλές ασάφειες,  ερωτηματικά,  οργανικές  και λειτουργικές ελλείψεις .
Κυρίως όμως,  με αυτή τη πρόταση,  συντελείται πλήρης γραφειοκρατικοποίηση  της Αναπτυξιακής αποστολής της Αυτοδιοίκησης .
Την καθιστά δε έτσι, δέσμια της Κεντρικής Εξουσίας.
Το χειρότερο δε είναι ότι, παίρνει πόρους από την Αυτοδιοίκηση, από αυτούς που δεν έχει. Σε ποσοστό μάλιστα, που δεν προσδιορίζεται και δεν προτείνεται στο σχέδιο. Επί πλέον είναι βέβαιο ότι, θα δημιουργήσει τριβές και διαμάχες μεταξύ του α&β βαθμού αυτοδιοίκησης.
Ουσιαστικά δηλαδή υποθηκεύει το ίδιο το πρόγραμμα,  στην εφαρμογή του και το κάνει προβληματικό,  από την «μάνα»  του .

Γι αυτό
κ. Περιφερειάρχα
Ζητούμε

Να έρθει προς συζήτηση  ως μοναδικό θέμα εις το Περιφερειακό  μας Συμβούλιο,  το θέμα :
« Τα οικονομικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης _Το  Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ελλάδα»

Δημήτρης Δράκος

Επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης

«ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


NEWSLETTER