Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2016 21:03

Η ίδρυση αγροτικού σχολείου στην Μεσσηνία, ως προϋπόθεση ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα

Γράφτηκε από την
Η ίδρυση αγροτικού σχολείου στην Μεσσηνία, ως προϋπόθεση ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα

Στις αρχές του 2012 το υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είχαν αποφασίσει ίδρυση αγροτικών λυκείων σε κάθε περιφέρεια.

Δυστυχώς η πρωτοβουλία αυτή δεν στέφθηκε με επιτυχία, αν και στην χώρα μας, κατά καιρούς, έχουν υπάρξει σχολεία “ειδικού” τύπου όπως τα αθλητικά και τα μουσικά.

Ενας από τους βασικούς λόγους είναι ότι σαν κοινωνία υποτιμούμε τις χειρωνακτικές εργασίες και κυρίως τις αγροτικές.

Γνωρίζουμε όλοι, ωστόσο, ότι η αγροτική παραγωγή είναι ένα από τα δυνατά σημεία της χώρας μας πάνω στην οποία θεμελιώνεται μεγάλο μέρος του δευτερογενή τομέα.

Η δημιουργία αγροτικών σχολείων συνδεδεμένων με την παραγωγική δραστηριότητα του κάθε τόπου θα δημιουργήσει μια νέα γενιά καταρτισμένων αγροτών που θα συνδέσουν την αξία του τόπου τους και τις εγχώριες καλλιέργειες με την παγκόσμια αγορά, τον αγροτουρισμό κτλ.

Σε αυτό το αγροτικό σχολείο, εκτός από τα βασικά μαθήματα, θα διδάσκονται και τεχνικά μαθήματα και εργαστήρια σχετικά  π.χ. με την καλλιέργεια της ελιάς, τις θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες, τις νέες μεθόδους καλλιέργειας και παράλληλα συμπληρωματικά μαθήματα επιχειρησιακής αγωγής, αγροτικής οικονομίας κτλ. Απαραίτητο είναι να διδάσκεται τοπική ιστορία για να μπορούν οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες του τόπου τους, καθώς και την σχέση παράδοσης, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τοπικού πολιτισμού και περιβάλλοντος.

Η ίδρυση ενός αγροτικού σχολείου στην Μεσσηνία εναρμονίζεται με αυτόν τον σχεδιασμό και είναι εφικτή, ορθολογική και ρεαλιστική για τους παρακάτω λόγους:

Η Μεσσηνία είναι ένας απέραντος ελαιώνας σε εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες και παράγει ελαιόλαδο άριστης ποιότητας και μοναδικής διατροφικής αξίας. Από τον 12ο αι. π.Χ. που ο Νέστορας εξήγαγε το λάδι της Πυλίας σε όλον τον γνωστό τότε κόσμο με τα πλοία του μέχρι σήμερα, η καλλιέργεια της ελιάς αποτελεί την σταθερή απασχόληση των Μεσσήνιων αγροτών.

Η αγροτική παραγωγή ωστόσο δεν σταματά εδώ στην Μεσσηνία, είναι οργανωμένη και πολυποίκιλη με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Τριφυλίας να προεξέχουν.

Παράλληλα υπάρχει στην Μεσσηνία, ως παρακαταθήκη, η τεχνογνωσία, τα αγροκτήματα, οι εγκαταστάσεις ο εργαστηριακός πλούτος και η σωρευμένη επιστημονική έρευνα του ΤΕΙ Καλαμάτας (στην Καλαμάτα λειτουργούν τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολογίας Τροφίμων και Βιολογικών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας).

Ενα ακόμα πλεονέκτημα αποτελούν η τεχνογνωσία και οι εγκαταστάσεις που έχει το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών στην Καλαμάτα.

Τέλος η πρώην Γεωργική Σχολή Καλαμάτας, ή ακόμα μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Καλαμάτας στο Ασπρόχωμα αποτελούν ιδανικούς χώρους για να στεγαστεί ένα αγροτικό σχολείο.

Η ίδρυση και η λειτουργία αγροτικού σχολείου στην Μεσσηνία εντάσσεται τόσο στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία όσο και στον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι η στήριξη του πρωτογενή τομέα με δράσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Το αγροτικό σχολείο θα αποτελέσει ένα ζωντανό κύτταρο κατάρτισης και ανάπτυξης αγροτικών δεξιοτήτων και με την κατάλληλη, εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι σήμερα πλήττονται περισσότερο από το πρόβλημα της ανεργίας, θα θέσει τα θεμέλια για ολοκληρωμένη αξιοποίηση του πλούτου που διαθέτει η Μεσσηνία και θα προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία (αύξηση της απασχόλησης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων). Συνηθίζουμε να λέμε και όχι άδικα ότι για τα πολλά δεινά του τόπου ευθύνεται η έλλειψη Παιδείας. Από εκεί οφείλουμε να ξεκινήσουμε και να δώσουμε την γνώση, το όραμα και τα κίνητρα στους νέους που επιθυμούν να ζήσουν στον τόπο τους και να γίνουν επαγγελματίες της γης.

 

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Μεσσηνίας

Στέλλα Καρλαύτη

Ντίνα Βουδούρη

Νίκος Πατσαρίνος

 


NEWSLETTER