Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011 19:36

Ουσιαστική κινητικότητα για το ΕΣΠΑ ζήτησε ο Τατούλης

Ουσιαστική κινητικότητα για το ΕΣΠΑ ζήτησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης από τους Δημάρχους όλως των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά τις διαδοχικές συναντήσεις εργασίας που είχε μαζί τους την Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Ιουλίου.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έθεσε δύο βασικούς λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η ενεργοποίηση αυτή: Πρώτον για να αποδειχτεί ότι μπορεί να διαχειριστεί η Περιφέρεια το ΕΣΠΑ παρά την προβληματική κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, ένα γεγονός για το οποίο υπήρξε κοινή διαπίστωση κατά τη θεώρηση των έργων που οι παλιές Νομαρχίες μέχρι ανάληψης της νέας αιρετής Διοίκησης δεν είχαν προωθήσει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Δεύτερον, για να αποκτήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την δυναμική που θα αναπτυχθεί, πρόσβαση στους αδιάθετους πόρους των άλλων Περιφερειών που θα την οδηγήσει να βρεθεί σε προνομιακή θέση κατά το σχεδιασμό της 5ης Προγραμματικής Περιόδου.

Η προβληματική κατάσταση του ΕΣΠΑ την οποία παρέλαβε την 1η Ιουλίου η νέα αιρετή διοίκηση, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, οφείλεται στην έλλειψη στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού γεγονός το οποίο οδήγησε σε υλοποίηση έργων χωρίς κοινωνική και οικονομική ανταποδοτικότητα. Η κατάσταση αυτή μάλιστα, όπως πρόσθεσε ο κ. Τατούλης, επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν την κρίση, με συνέπεια την αναποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του με τους όρους εκείνους τώρα που οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης, σε αυτή τη διαδικασία υλοποίησης του ΕΣΠΑ από την αιρετή Περιφέρεια καμία ένταξη δεν θα γίνει αν δεν εξασφαλιστεί η ανταποδοτικότητά του και να δεν δημιουργεί προϋποθέσεις μόχλευσης της οικονομίας.

 

Πάνω σε αυτές τις αρχές ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κάλεσε όλους τους Δημάρχους, να ορίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα εκπροσώπους με σκοπό τη στενή συνεργασία για τη μελέτη και κατάρτιση του νέου στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα συγκροτηθεί έτσι, σημείωσε ο κος Τατούλης, μια ομάδα εργασίας η οποία θα διαβιβάσει τις πρώτες σκέψεις της στους Δημάρχους, οι οποίοι έπειτα από διαβούλευση στα Δημοτικά Συμβούλια θα διαμορφώσει τις παρατηρήσεις τους. Αυτές θα ενταχθούν στο τελικό κείμενο το οποίο θα προκύψει από Περιφερειακό Συμβούλιο και το οποίο θα ξαναδοθεί στους Δημάρχους για τις τελικές τους παρατηρήσεις. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, μέσα από τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η συνέργεια και συμμετοχή όλων, αλλά και η ανάληψη της ευθύνης επίσης.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοίνωσε ακόμη ότι σύντομα θα υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί για το Σύμβουλό για την κινητικότητα του ΕΣΠΑ, το Σύμβουλο για παροχή υπηρεσιών προς τους δικαιούχους και το Σύμβουλο για την ευθύνη ωρίμανσης των μελετών σε εκκρεμότητα, και προετοιμασίας του επόμενου μελετητικού σχεδιασμού για την 5η Προγραμματική Περίοδο.

Μέσα στις προτεραιότητες των έργων υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τοποθέτησε τη δημιουργία σύγχρονου και άρτιου οδικού δικτύου της Περιφέρειας, προκειμένου στα επόμενα τρία χρόνια να μην υπάρχουν αποκλεισμένες περιοχές και υποδομές, όχι μόνο επ’ ωφελεία του τουρισμού, αλλά και της αγροτικής οικονομίας. Εξίσου σημαντικό θέμα, όπως πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης είναι και αυτό της διαχείρισης των υδάτων και για το λόγο αυτό ανακοίνωσε τη συνεργασία με το μοναδικό αξιόπιστο σχετικό φορέα στη χώρα, την ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να σχεδιαστεί η πολιτική των επόμενων 25 τουλάχιστον χρόνων πάνω στο θέμα αυτό.

Όλοι οι Δήμαρχοι κατά την αναλυτική παρουσίαση των έργων για τους Δήμους τους, συμφώνησαν με τη στρατηγική θέση που ανέπτυξε ο κ. Τατούλης και εξέφρασαν τη χαρά τους για τη νέα αυτή πολιτική αντίληψη και την ταύτιση των προτεραιοτήτων.

Πάντοτε διαθέσιμος όχι μόνο για τους Δημάρχους της Μεσσηνίας, αλλά και για όλους τους πολίτες.

Στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας με τους Δημάρχους της Μεσσηνίας ο κ. Τατούλης συνεχάρη και τον κ. Αλευρά για την ομόφωνη εκλογή του στη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, τονίζοντας ότι θα είναι πάντοτε διαθέσιμος όχι μόνο για τους Δημάρχους της Μεσσηνίας, αλλά και για όλους τους πολίτες.

Τα τεύχη δημοπράτησης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για τα σκουπίδια είναι έτοιμα και θα προκηρυχτούν στο τέλος Αυγούστου

Κατά τη συνάντηση εργασίας με τους Δημάρχους της Αρκαδίας ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έθιξε και το εξαιρετικά ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών.

Όπως τονισε ο κ. Τατούλης, αν δεν βρεθούν άμεσα λύσεις για το θέμα αυτό θα υπάρξουν πολλά προβλήματα με πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επανέλαβε ο κ. Τατούλης ότι η πρόταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ξεκάθαρη εξαρχής και εγκρίθηκε από τη διυπουργική επιτροπή. Σύμφωνα με αυτή «ευθύνη μας είναι η ολική διαχείριση των σκουπιδιών. Υπήρξε καθυστέρηση λόγω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αλλά με τη μεταφορά των υπηρεσιών σε εμάς τέτοιο πρόβλημα δεν υφίσταται πλέον. Τα τεύχη δημοπράτησης μάλιστα του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού είναι έτοιμα και θα προκηρυχτούν στο τέλος Αυγούστου». Η τεχνολογία επεσήμανε ο κ. Τατούλης, που θα υιοθετηθεί θα είναι προϊόν του διαγωνισμού, θα έχει ως σκοπό την ολική διαχείριση των σκουπιδιών και δεν θα υπακούει σε φωτογραφικές λογικές.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης, «το μεγάλο μου στοίχημα είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου να καταστεί πρωτότυπη περιφέρεια αειφορίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς καμία ανεξέλεγκτη χωματερή.

Το μέλλον της χώρας είναι η μόχλευση της οικονομίας

Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Ντίνα Νικολάκου σημείωσε ότι το μέλλον της χώρας είναι η μόχλευση της οικονομίας καθώς και την διάθεση της Διοίκησης συγκρουστεί με τα συμφέροντα αν χρειαστεί και να λάβει τολμηρές αποφάσεις. Αρκεί να πάει μπροστά ο τόπος μας. Οι στρεβλωμένες αντιλήψεις οδήγησαν τη χώρα μας σε αυτό το σημείο, δουλειά μας είναι να μην επιτρέψουμε να γίνουν τα ίδια λάθη κατέληξε η κα Νικολάκου.

 

Από το Γραφείο Τύπου