Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013 12:25

Συγκροτήθηκε η νέα Συντονιστική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ανατολικής Μάνης

Γράφτηκε από την

Την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013, με την παρουσία του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Λακωνίας, Νίκου Ι. Κουφού, συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ του Δήμου Ανατολικής Μάνης, που προήλθε από τις εκλογές ανάδειξης τοπικών οργάνων του ΠΑΣΟΚ της 9ης Ιουνίου 2013.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες, εξέλεξε ομόφωνα ως νέο Γραμματέα της, τον Παναγιώτη Κομπόγεωργα και Αναπληρωτή Γραμματέα το Φοίβο Τσαπατσάρη.

Τα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι οι, Καρνιάτη Φωτεινή, Γρηγοράκος Βασίλης και Σταρόγιαννη Γεωργία ( τακτικά ) και Καράμπελας Σταμάτης και Νούτσος Κώστας ( αναπληρωματικά ). Η θητεία των Μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, του Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γραμματέα είναι τριετής.

Η συνεδρίαση έγινε σε κλίμα ενότητας και συσπείρωσης των μελών της παράταξης, η οπoία μέσα από τη δράση όλων των στελεχών της, καλείται για άλλη μια φορά να συμβάλλει στην πολιτική σταθερότητα της χώρας, να προστατέψει το δημοκρατικό πολίτευμα και να απαντήσει στις αγωνίες και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Από τη Συντονιστική Επιτροπή Δήμου Ανατολικής Μάνης