Πέμπτη, 05 Απριλίου 2018 07:58

Μεσσηνία: Εγκριση Φάμελλου για γήπεδο γκολφ στο Κυνηγού

Γράφτηκε από τον
Μεσσηνία: Εγκριση Φάμελλου για γήπεδο γκολφ στο Κυνηγού

 

Τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία γηπέδου γκολφ 36 οπών και των συνοδών αυτού εγκαταστάσεων στο Κυνηγού του Δήμου Πύλου - Νέστορος, ιδιοκτησίας ΠΟΤΑ Πύλου, με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας την εταιρεία “Ανώνυμη Τουριστική Γεωργική Κατασκευαστική Εταιρεία Πανόραμα”, ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος.

Το έργο περιλαμβάνει:

1) Εργα ειδικής τουριστικής υποδομής: Γήπεδο γκολφ 36 οπών και συνοδές εγκαταστάσεις αυτού (συμπληρωματικοί χώροι προπόνησης, λέσχη γκολφ, κτήριο προσωπικού, κτήριο εξυπηρέτησης αθλητικών εγκαταστάσεων, κτήρια WC, κ.λπ.).

2) Λοιπά έργα και δραστηριότητες: Ταμιευτήρας αποθήκευσης νερού (λιμνοδεξαμενή Κυνηγού) γεωμετρικού όγκου 469.500 κ.μ., ωφέλιμου όγκου 428.000 κ.μ. Λίμνες άρδευσης 1 και 2, χωρητικότητας 10.540 κ.μ. και 9.190 κ.μ. αντίστοιχα, που θα τροφοδοτούνται από τη λιμνοδεξαμενή μέσω αγωγών και αντλιοστασίων. Εργο υδροληψίας από το ρέμα Γιαννούζαγα. Δύο αντλιοστάσια άρδευσης, το πρώτο στη θέση υδροληψίας και το δεύτερο σε ενδιάμεση θέση πλησίον της υφιστάμενης λιμνοδεξαμενής της ΠΟΤΑ Πύλου. Ενα αντλιοστάσιο ύδρευσης πλησίον του αγωγού ύδρευσης Χανδρινού και της λιμνοδεξαμενής της ΠΟΤΑ Πύλου. Αγωγοί μεταφοράς νερού άρδευσης από το έργο υδροληψίας του ρέματος Γιαννούζαγα έως τη λιμνοδεξαμενή Κυνηγού. Αγωγός μεταφοράς υδρευτικού νερού από το αντλιοστάσιο ύδρευσης στην

περιοχή του έργου. Νέα οδός πρόσβασης στο γήπεδο γκολφ, συνολικού μήκους 2.227,10 μέτρων, που θα συνδέεται με την υφιστάμενη επαρχιακή οδό. Στεγανές δεξαμενές συλλογής λυμάτων. Δίκτυα υποδομών (εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης/άρδευσης, εσωτερικό οδικό δίκτυο - cart paths, δίκτυο ομβρίων, δίκτυο ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, κ.λπ.). Δανειοθάλαμος έκτασης 23.749,24 τ.μ.

Ακόμα, στην απόφαση αναφέρεται ότι: “Για την κάλυψη των αναγκών σε αρδευτικό νερό, προβλέπεται υδροληψία από τον ποταμό Γιαννούζαγα. Τα προτεινόμενα έργα υδροληψίας γίνονται σε έκταση ιδιοκτησίας της εταιρείας Πανόραμα Α.Ε. και σε απόσταση 200 μ. εκτός της κοίτης του ποταμού και περιλαμβάνουν έργα εισόδου επιφανειακού νερού με θάλαμο υδροληψίας,

υπόγεια δεξαμενή συγκέντρωσης και καθίζησης, αντλιοστάσια, κ.λπ. Εν συνεχεία το νερό μεταφέρεται στην υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή της ΠΟΤΑ Πύλου και στη νέα λιμνοδεξαμενή Κυνηγού με αγωγούς βαρύτητας και αντλιοστάσια. Το αρχικό τμήμα του αγωγού κατασκευάζεται σε χώρο ιδιοκτησίας της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο κινείται κατά μήκος των αγροτικών οδών της περιοχής”.

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης, “η άντληση από τον ποταμό Γιαννούζαγα να γίνεται μόνο κατά τη χειμερινή περίοδο και σε ποσότητα που δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τόσο το υδάτινο δυναμικό του, όσο και την παραποτάμια βλάστησή του. Η μέγιστη μηνιαία παροχή που θα αντλείται από τον ποταμό, υπολογίζεται σε 95.000 κ.μ. Η άρδευση των διαδρομών του γηπέδου γκολφ επιφανείας 534.480,43 τ.μ. και της φυσικής βλάστησης εντός του ακινήτου να γίνεται από το νερό που θα συγκεντρώνεται στη λιμνοδεξαμενή στο Κυνηγού, εντός του ακινήτου. Το νερό θα λαμβάνεται από την υδροληψία του ρέματος Γιαννούζαγα και θα μεταφέρεται μέσω ειδικών αγωγών στη λιμνοδεξαμενή”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER