Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 17:20

Απάντηση Θεοδωρικάκου σε Λαμπρόπουλο για ύδρευση

Γράφτηκε από την
Απάντηση Θεοδωρικάκου σε Λαμπρόπουλο για ύδρευση

Στους δήμους της Μεσσηνίας έχει διατεθεί ποσό 2,7 εκ. ευρώ, ενώ ο νέος αγωγός ύδρευσης Πήδημα - Καλαμάτα θα κοστίσει 11,1 εκ. ευρώ. Με αυτά τα στοιχεία απαντά ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σε ερώτηση του βουλευτή Γιάννη Λαμπρόπουλου για την «Αντιμετώπιση των συνεπειών της ανομβρίας».

Αναλυτικά η απάντηση του κ. Θεοδωρικάκου: "Στη βάση του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «Φιλόδημος ΙΙ» και στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφασης επιχορήγησης των δήμων της χώρας, οι δήμοι του Νομού Μεσσηνίας (Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος, Τριφυλίας) επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 2.805.800,00€. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 055, είναι ενταγμένο το έργο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας. Στο πλαίσιο αυτό οι ΔΕΥΑ του Νομού Μεσσηνίας κατά τα έτη 2018-2020 έχουν χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 424.400,00€.
Σας γνωρίζουμε επίσης ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της χώρας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ), η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζεται το ύψος των εν λόγω πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικών καθώς και των λειτουργικών δαπανών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, στους δήμους του Νομού Μεσσηνίας έχει προγραμματισθεί να κατανεμηθεί από τους ΚΑΠ έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων συνολικό ποσό ύψους 2.722.080,00 €. Επισημαίνεται ότι οι δήμοι αυτοί είχαν χρηματοδοτηθεί με ίσο ποσό και κατά το προηγούμενο έτος. Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. Επιπλέον με την υπ’ αρ. πρωτ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, έχει μεταφερθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» το εμβληματικό έργο ύδρευσης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές της Τ.Κ. Πηδήματος μέχρι την Καλαμάτα - Μεσσήνη», προϋπολογισμού 11.127.000,00 ευρώ. Η σύμβαση εκτέλεσης του εμβληματικού αυτού έργου υπεγράφη στις 24 Αυγούστου 2020. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς πόσιμου νερού, καθώς και οι αγωγοί σύνδεσης με τις δεξαμενές, που θα καλύπτουν τις μελλοντικές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, της παραλιακής ζώνης του Δήμου Μάνης και μεγάλου μέρους του Δήμου Μεσσήνης. Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14573/ 24-07-2020 πρόσκληση ΑΤ01 «Υποδομές ύδρευσης» (ΑΔΑ: ΨΓ6Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2), που έχει εκδώσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), οι δήμοι του Νομού Μεσσηνίας δύναται να υποβάλουν αιτήματα χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έως τις 31/12/20.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59832/21-09-2020 έγγραφο και, όταν περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας".


NEWSLETTER