Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 08:12

Σε διαβούλευση το Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Γράφτηκε από την
Σε διαβούλευση το Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

 

Σε διαβούλευση τέθηκε το Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, το οποίο ολοκληρώθηκε και το κείμενο αναρτήθηκε στο opengov.gr.

Η καινοτομία του σχεδίου είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης προτάσεων πολιτικής από όλα τα υπουργεία, για την ένταξη δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων σε όλες τις σχεδιαζόμενες πολιτικές.

Οι τέσσερις άξονες προτεραιότητας του ΕΣΔΙΦ είναι: α) Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. β) Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ηγετικούς ρόλους. γ) Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. δ) Ενσωμάτωση της διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές.

Όσες και όσοι το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν τα σχόλιά τους, όπως και όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φορείς και εταίροι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση των προβλέψεών του στον ιστότοπο www.opengov.gr (http://www.opengov.gr/minlab/?p=5334).

 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Στόχος του νέου σχεδίου δράσης είναι να προωθήσει ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών που θα προωθεί την οριζόντια ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις τομεακές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, όσο και όλες τις ιδιαίτερες συνθήκες που έφερε η πανδημία. Γι’ αυτό άλλωστε και για πρώτη φορά γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης προτάσεων πολιτικής από όλα τα υπουργεία για την ένταξη δράσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων σε όλες τις σχεδιαζόμενες πολιτικές και προβλέπεται διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησής τους σε κεντρικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 οργανώνεται γύρω από τέσσερις θεματικούς άξονες προτεραιότητας, καθένας εκ των οποίων επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη διάσταση των πολιτικών ισότητας των φύλων.

 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι τέσσερις άξονες προτεραιότητας έχουν αναλυτικά ως εξής:

• Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας για την προστασία των γυναικών από την άσκηση κάθε μορφής βίας και τη σημασία της ευαισθητοποίησης των φορέων και των πολιτών.

• Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ ηγετικούς ρόλους με σκοπό την ενεργοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών για τη συμμετοχή τους στα κοινά και την προετοιμασία κάλυψης θέσεων ευθύνης.

• Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας για την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας και επιχειρηματικότητας και την εναρμόνιση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής.

• Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη της για όλους τους εμπλεκόμενους, την κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 θα παραμείνει αναρτημένο και ανοικτό προς όλους έως την Παρασκευή 13 Αυγούστου.

Ν.Κ.


NEWSLETTER