Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2013 20:59

Σύσκεψη με Γιαννακοπούλου για το μητρώο αποβλήτων

Γράφτηκε από την
Σύσκεψη με Γιαννακοπούλου για το μητρώο αποβλήτων

Σύσκεψη για τις προδιαγραφές του ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων πραγματοποιήθηκε υπό την γ.γ. του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νάντια Γιαννακοπούλου, με συμμετοχή του αντιπροέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΒΙΑΝ) Παναγιώτη Σκιαδά, μελών του Δ.Σ. και στελεχών του ΥΠΕΚΑ.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της δημιουργίας ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου παραγωγών αποβλήτων, στο πλαίσιο συνεργασίας, προκειμένου άμεσα να αξιολογηθεί το υφιστάμενο σύστημα (e-per) που έχει εγκατασταθεί στο ΥΠΕΚΑ και να σχεδιαστεί η αξιοποίησή του για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών. Η πρόθεση του υπουργείου είναι να αναπτύξει ένα σύστημα που αφ’ ενός θα διευκολύνει τους παραγωγούς να δηλώνουν ηλεκτρονικά και με ακρίβεια τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγουν και τον τρόπο διαχείρισής τους και αφ’ ετέρου θα διασφαλίζει τη συστηματική καταχώριση δεδομένων, τη διασταύρωση και τον έλεγχό τους. Ετσι θα υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας.


NEWSLETTER