Πέμπτη, 26 Μαϊος 2016 17:53

20 στρέμματα το όριο αρτιότητας στον Κυπαρισσιακό

Γράφτηκε από τον
20 στρέμματα το όριο αρτιότητας στον Κυπαρισσιακό

Παραμένουν οι απαγορεύσεις στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη, που δημοσιεύτηκε και στη "Διαύγεια". 

 

Με την υπουργική απόφαση -η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια περίληψη του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που είχε δοθεί για διαβούλευση-, όλη η περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου χωρίζεται σε δύο μεγάλες ζώνες: την Α' που είναι ζώνη υψηλής προστασίας και τη Β' που είναι περιφερειακή ζώνη προστασίας, με αρκετές υποζώνες και οι δύο. Ειδικά στη ζώνη υψηλής προστασίας, όπου περιλαμβάνεται και η παράκτια περιοχή από τη Νέδα μέχρι το Μπραζέρι του Καλού Νερού, απαγορεύεται πλήρως η δόμηση, ενώ στην περιφερειακή ζώνη προστασίας, όπου εντάσσονται οι ζώνες αγροτικού τοπίου, η αρτιότητα για τουριστικά καταλύματα και οικίες ορίζεται στα 20 στρέμματα και αυτά με συγκεκριμένους περιορισμούς και προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, για την περιοχή της Τριφυλίας, όπου βρίσκεται η ζώνη Α' και το τμήμα της Α1β «Παράκτιες αμμοθίνες από τις εκβολές της Νέδας έως το ρέμα Μπραζέρι» αναφέρεται ότι επιτρέπεται: 1. Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικοσυστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου. 2. Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση ή/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνησης έκθεσης τεκμηρίωσης για τη σκοπιμότητα αυτών. Η έκθεση τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία. 3. Η πρόσβαση προς την ζώνη του αιγιαλού, αποκλειστικά από τις υφιστάμενες προς την ακτή προσβάσεις. 4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ναυαγοσωστικού σταθμού μέγιστης επιφάνειας 7 τ.μ., υπερυψωμένου το πολύ κατά 3 μ. από το φυσικό έδαφος. 5. Η ημερήσια επίσκεψη και η ξενάγηση επισκεπτών με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή. 6. Η εγκατάσταση χαμηλού φυτοφράχτη αποτροπής της πρόσβασης στους παράλιους αμμοθινικούς σχηματισμούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για τη ζώνη Β6 που είναι αγροτικού τοπίου, επιτρέπεται: 1. Ο αγροτουρισμός, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Τα καταστήματα εστίασης (έως 120 τ.μ.), χώροι υποδοχής επισκεπτών (π.χ περίπτερο υποδοχής - κέντρο πληροφόρησης), χώροι υγιεινής και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. 3. Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και η αναδιάρθρωσή της στις νόμιμα υφιστάμενες γεωργικές εκτάσεις. 4. Η κατασκευή νέων και συντήρηση - εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων έργων υποδομής της (π.χ. αγροτικές οδοί, άρδευση, αποστράγγιση, γεωργικές αποθήκες, βιοτεχνίες επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων κ.λπ.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων. 7. Η κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ολες οι εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης είναι ελαφριάς κατασκευής από φυσικά υλικά. Οι θέσεις των κατασκηνωτικών καταλυμάτων και οι πάσης φύσης εγκαταστάσεις δεν χωροθετούνται στα διάκενα του δάσους. 8. Η κατασκευή και λειτουργία κέντρου μελέτης και περίθαλψης των προστατευομένων ειδών της πανίδας. 9. Τα κύρια τουριστικά καταλύματα 4 και 5 αστέρων με όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα και μέγιστη δυναμικότητα στις 120 κλίνες, υπό την προϋπόθεση ότι: α) το σύνολο της κάλυψης των κτηριακών εγκαταστάσεων και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου δεν υπερβαίνει το 20% της έκτασης ιδιοκτησίας. Στο υπόλοιπο 80% της έκτασης της ιδιοκτησίας διατηρείται η φυσική βλάστηση ή ο γεωργικός της χαρακτήρας, β) επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από το μέτωπο του γηπέδου προς το όριο του αιγιαλού και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από την ζώνη των αμμοθινών, ανεξαρτήτως εάν αυτή εμπίπτει εντός ορίων ιδιοκτησιών. 10. Η κατοικία, με όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα και μέγιστο εμβαδόν 200 τ.μ. υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτηρίων ορίζεται σε 5 μ. κατά ΝΟΚ και σε περίπτωση προσθήκης στέγης προσαυξάνεται κατά 1,5 μ. β) Επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από το μέτωπο του γηπέδου προς το όριο του αιγιαλού και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από την ζώνη των αμμοθινών, ανεξαρτήτως εάν αυτό εμπίπτει εντός ορίων ιδιοκτησιών. γ) Τα κτήρια τοποθετούνται σε απόσταση 15 μ. από τα πλάγια όρια του οικοπέδου χωρίς παρεκκλίσεις. 13 δ) Επιβάλλεται η χρήση κατάλληλης βλάστησης που λειτουργεί ως φυσικός φυτοφράκτης με τα χαρακτηριστικά ενδημικά είδη της περιοχής κατά μήκος της πλευράς των κτηρίων με πρόσοψη στην παραλία. ε) Το σύνολο της κάλυψης των επεμβάσεων και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου, δεν υπερβαίνει το 20% της έκτασης ιδιοκτησίας. Στο υπόλοιπο 80% της έκτασης της ιδιοκτησίας παραμένει η φυσική βλάστηση ή ο γεωργικός της χαρακτήρας. 11. Η επέκταση των ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών, εφόσον δεν επεκτείνονται μέσα στις ζώνες υψηλής προστασίας (Α1 και Α2) και στις ζώνες περιφερειακής προστασίας Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι επιτρέπεται και στις δύο ζώνες η απλή χρήση της ζώνης του αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους με βάση τα αναφερόμενα στο παράρτημα.

 

Κ.Μπ.

 


NEWSLETTER